Gå till innehåll
E-postabonnemang

Praktikplatser

Översikt

Rådets generalsekretariat erbjuder praktikplatser för personer som studerar vid eller har en examen från ett universitet eller en högskola samt nationella tjänstemän

Så ansöker du

Ansökningsförfarandet varierar beroende på vilken typ av praktik det gäller.

Ansök nu

Ansökningsperioden för avlönad praktik under 2018 är nu avslutad. Nästa ansökningsperiod inleds den 15 januari 2018.

Vanliga frågor

Läs om hur du ansöker om praktik vid rådet, om urvalsförfarandet och om de allmänna villkoren för praktikanter.

Ansökningsperioden för den första praktikperioden 2018 är nu avslutad. Du kan fortfarande komma åt din ansökan.

1. Avlönad praktik

Ansökningsperioden för den första praktikperioden 2018 är nu avslutad. Du kan söka till den andra praktikperioden för 2018 när ansökningsperioden för denna har inletts. Ansökan görs via online-systemet:

 • ansök mellan den 15 januari (kl. 12.00 mitt på dagen) och den 15 mars (kl. 12.00 mitt på dagen) 2018 för den andra praktikperioden (1 september 2018–31 januari 2019)

Adressen i profilen

All kommunikation kommer att ske till den adress som du anger i din elektroniska profil. Kom ihåg att uppdatera din profil om du byter adress! Den adress som du anger kommer att vara din kontaktadress i urvalsskedet, användas för handläggningen av ditt ärende och räknas som din rekryteringsort.

För Gmail, Hotmail och flera andra typer av e-postkonton hamnar e-postmeddelanden från kontoret för praktiktjänstgöring ofta i skräppostmappen. Kontrollera din skräppostmapp regelbundet för inkommande meddelanden från "bureau de stages" (stages@consilium.europa.eu). Vi ber dig även lämna ett telefonnummer i din ansökan, så att vi kan kontakta dig vid behov.

Urvalsförfarandet

Utvalda sökande för den första perioden kommer att kontaktas senast i december och utvalda sökande för den andra perioden senast i maj.

Om du blir erbjuden en plats

Om du blir erbjuden en plats kommer du att bli ombedd att skicka in följande styrkande handlingar:

 • en läsbar kopia av ditt pass eller id-kort
 • en kopia av dina examensbevis, intyg om avslutade studier eller officiella intyg
 • vid behov, intyg om yrkeserfarenhet, och bevis på eller en bestyrkt försäkran om dina kunskaper i de språk som du anger i ansökan.

Andra handlingar till stöd för ansökan om praktikplats, t.ex. referenser, kan skickas in tillsammans med de styrkande handlingarna.

Styrkande handlingar behöver inte skickas in när du gör din webbansökan. Du kommer att bli ombedd att skicka in dem om du blir erbjuden en praktikplats. Alla handlingar måste vara oss tillhanda innan vi slutgiltigt kan anta dig som praktikant. Du måste kunna styrka all den information som du anger i ansökan (utbildning, yrkeserfarenhet, språkkunskaper osv.). Du bör därför endast ha med uppgifter i ansökningsblanketten som du har styrkande handlingar för.

Spara kopior av alla handlingar som du skickar till kontoret för praktiktjänstgöring. Skicka inte in examensbevis i original.

Om du blir utvald kommer du att få ett erbjudande via e-post där det framgår vilken tidsperiod som praktiken gäller och vid vilken avdelning du kommer att arbeta. Om du tackar ja kommer kontoret för praktiktjänstgöring att skicka dig ett praktikavtal.

Om du inte blir erbjuden en plats

Generalsekretariatet får varje år in cirka 4 000 ansökningar om avlönad praktik. Tyvärr finns endast 100 tillgängliga platser.

Du som inte valts ut kommer att informeras via e-post eller via ditt Epso-konto i slutet av januari 2018 (för praktik som inleds i februari) och i slutet av juni 2018 (för praktik som inleds i september).

Om du inte skulle bli utvald är du välkommen att söka igen under nästa rekryteringsomgång.

2. Oavlönad praktik som obligatorisk del av studier

Platserna är till för universitets- eller högskolestuderande som läser tredje, fjärde eller femte året och som har en obligatorisk praktikperiod i sin utbildning. Studerande som måste göra research för en uppsats eller ett doktorandprogram kan också ansöka.

Ansökningar till obligatoriska praktikplatser ska skickas in enligt tidsschemat nedan:

 • Praktikperioden 1 februari–30 juni: Sista ansökningsdag är den 1 oktober året innan; ansökningarna behandlas under oktober–december.
 • Praktikperioden 1 september–31 januari: Sista ansökningsdag är den 1 april samma år; ansökningarna behandlas under april–juni.

Om du blir utvald kommer du att få ingå ett praktikavtal. Inget annat avtal och ingen annan överenskommelse (t.ex. med ditt universitet) kommer att ingås.

Ansökan

Ansökningar om de obligatoriska, oavlönade praktikplatserna ska skickas in med e-post och ska innehålla följande:

 • en ifylld ansökningsblankett
 • ett officiellt intyg från din utbildningsanstalt om att du måste genomgå en praktiktjänstgöring som en del av dina studier eller för att få utöva ett yrke eller att du måste göra research för en uppsats eller ett doktorandprogram.

Styrkande handlingar behöver inte skickas in när du gör din ansökan. Om du erbjuds praktikplats kommer du att bli ombedd att skicka in dem. Alla handlingar måste vara oss tillhanda innan vi slutgiltigt kan anta dig som praktikant. Om du väljs ut måste du kunna styrka all den information som du anger i ansökan (utbildning, yrkeserfarenhet, språkkunskaper osv.). Du bör därför endast ha med uppgifter i ansökningsblanketten som du kan styrka med handlingar. Det går även bra att skicka med icke-obligatoriska kompletterande dokument, t.ex. referenser.

Ansökningsblankett för oavlönad praktik som obligatorisk del av studier.

Skicka ansökningshandlingarna via e-post med ansökningsblanketten och intyget från ditt universitet i pdf-format:
Skicka ansökan

Adressen i profilen

All kommunikation kommer att ske till den adress som du anger i ansökningsblanketten. Kom ihåg att meddela kontoret för praktik via e-post om du byter adress. Den adress som du anger kommer att vara din kontaktadress i urvalsskedet, användas för handläggningen av ditt ärende och räknas som din rekryteringsort.

Om du blir erbjuden en plats

Om du blir utvald, kommer du att få ett erbjudande via e-post där det framgår vilken tidsperiod som praktiken gäller och vid vilken avdelning du kommer att arbeta. Du blir ombedd att tillhandahålla följande handlingar för att styrka uppgifterna i ansökan:

 • en läsbar kopia av ditt pass eller id-kort
 • en kopia av dina examensbevis, intyg om avslutade studier eller officiella intyg (vid behov)
 • intyg om yrkeserfarenhet (vid behov)
 • bevis på eller en bestyrkt försäkran om dina kunskaper i de språk som du anger i ansökan

Spara kopior av alla handlingar som du skickar till kontoret för praktiktjänstgöring. Skicka inte in examensbevis i original.

När de styrkande handlingarna har kontrollerats kommer kontoret för praktiktjänstgöring att skicka dig ett praktikavtal för underskrift. Inget annat avtal och ingen annan överenskommelse (t.ex. med ditt universitet) kommer att ingås.

Om du inte blir erbjuden en plats

Om du inte blir erbjuden en plats kommer du att informeras om detta via e-post när urvalsförfarandet är avslutat. Du är välkommen att söka igen under nästa ansökningsomgång.

3. Praktikplatser för studenter från nationella förvaltningsskolor

Ansökan ska skickas av kandidatens nationella förvaltningsskola till rådets direktör för personaladministration.

För mer information, kontakta kontoret för praktiktjänstgöring.

Kontakt

Kontakta kontoret för praktiktjänstgöring (Traineeships office/bureau Stages) för mer information:

Gruppfoto över praktikanter under hösten 2017
Gruppfoto över praktikanter under hösten 2017