En tillbakablick

Film: Från informellt samtalsforum till avgörande beslutsinstans

Denna dokumentär beskriver Europeiska rådets historia från dess början fram till i dag. Den visar viktiga milstolpar under de senaste årtiondena som har inverkat på hur EU:s ledare fattar beslut.
De personer som berättar har med egna ögon följt Europeiska rådets förvandling till den beslutsinstans som det är idag.

Läs mer om de händelser och fördrag som format Europeiska rådets, rådets, Eurogruppens och eurotoppmötets olika roller.

1997

13 december

Eurogruppen skapas

Europeiska rådet godkänner att Eurogruppen skapas som ett informellt organ för finansministrarna från länder som har euron som valuta. Det första mötet i Eurogruppen äger rum den 4 juni 1998 på Château de Senningen i Luxemburg.

1999

1 januari

Euron ser dagens ljus som virtuell valuta

Den nya valutan införs i 11 av medlemsländerna: Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien.

2001

1 januari

Grekland ansluter sig till euroområdet.

Grekland blir det tolfte EU-landet som ansluter sig till euroområdet.

2002

1 januari

Euron börjar användas

Den 1 januari 2002 börjar euron att användas som sedlar och mynt och ersätter därmed de nationella valutorna.

2003

1 februari

Nicefördraget

Genom Nicefördraget reformeras EU:s institutioner inför ett framtida EU som utvidgats till 27 medlemsländer. Rådet reformeras för att oftare kunna besluta med kvalificerad majoritet och för att principen om fördjupat samarbete mellan EU-länderna ska kunna införas.

2004

10 september

Eurogruppens första permanenta ordförande

Eurogruppen beslutar att utse en permanent ordförande för två år.

På ett informellt Ekofinmöte i den nederländska staden Scheveningen väljs Jean-Claude Juncker till Eurogruppens första permanenta ordförande. Hans mandatperiod löper från den 1 januari 2005 till den 31 december 2006.

2006

September

Jean-Claude Juncker utses åter till Eurogruppens ordförande

Han väljs till Eurogruppens ordförande för en andra period.

2007

1 januari

Slovenien ansluter sig till euroområdet

Slovenien blir den 13:e EU-medlemsstaten som antar euron som valuta.

2008

Den 1 januari

Cypern och Malta ansluter sig till euroområdet

Euroområdet har nu 15 medlemmar.

12 oktober

Eurotoppmötet inrättas 

Frankrikes president Nicolas Sarkozy föreslår att regelbundna möten ska hållas mellan euroområdets stats- och regeringschefer. Det första mötet äger rum den 12 oktober 2008. Efterföljande toppmöten äger rum i maj 2010, mars 2011, juli 2011 och oktober 2011 i Bryssel.

Eurotoppmötet bidrar till att samordna den ekonomiska politiken i euroområdet och med på mötet finns också eurotoppmötets ordförande och EU-kommissionens ordförande. 

2009

1 januari

Slovakien ansluter sig till euroområdet

Slovakien blir det 16:e medlemslandet i euroområdet.

1 december

Protokoll 14 till Lissabonfördraget

Protokoll 14 till Lissabonfördraget träder i kraft den 1 december 2009 och fastställer Eurogruppens roll. Ministrarna från de medlemsstater som har euron som valuta kommer att träffas informellt för att diskutera frågor som rör den gemensamma valutan. De kommer även att välja en ordförande för två och ett halvt år.

Lissabonfördraget medför också en ändring av ministerrådets regler som innebär att det endast är Eurogruppens medlemmar som har rätt att rösta om sådana frågor i Ekofinrådet som enbart rör euroområdet.

2011

1 januari

Estland ansluter sig till euroområdet

Estland blir det 17:e landet som ansluter sig till euroområdet.

2012

Januari

Val av ordförande i Eurogruppens arbetsgrupp

Sedan januari 2012 är Thomas Wieser ordförande i Eurogruppens arbetsgrupp. Han är även ordförande i ekonomiska och finansiella kommittén.

Eurogruppens arbetsgrupp är ett förberedande organ, som samlar företrädare för euroländerna i ekonomiska och finansiella kommittén, EU-kommissionen och Europeiska centralbanken.   

2013

21 januari

Val av Eurogruppens ordförande

Nederländernas finansminister Jeroen Dijsselbloem väljs till Eurogruppens ordförande. Han blir därmed den andre ständige ordföranden i Eurogruppens historia.

2014

1 januari

Lettland ansluter sig till euroområdet

Lettland blir det 18:e medlemslandet i euroområdet.

2015

1 januari

Litauen ansluter sig till euroområdet

Euroområdet har nu 19 medlemmar: Österrike, Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien och Spanien.

13 juli

Jeroen Dijsselbloem omvald till Eurogruppens ordförande för en andra mandatperiod

Jeroen Dijsselbloem omvald till Eurogruppens ordförande för en andra mandatperiod på 2,5 år.