Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Europeiska rådet

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet, företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.

Vad är rådet?

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är två nära sammanbundna institutioner. De har snarlika namn, använder samma byggnader och har samma personal - Rådets generalsekretariat. De har emellertid mycket olika roller och sammansättning. 

Områden

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är verksamma inom en rad olika områden, bland annat

I fokus

Parisavtalet högst på rådets dagordning

Miljöministrarna träffas den 30 september för att diskutera ratificeringen av Parisavtalet. De väntas komma överens om att ingå det globala klimatavtalet på EU:s vägnar.

När Europaparlamentet har gett sitt godkännande kommer rådet att anta ett beslut om att EU ska ratificera Parisavtalet i oktober.

Parisavtalet träder i kraft 30 dagar efter det att minst 55 stater som står för minst 55 % av de globala växthusgasutsläppen har ratificerat avtalet.

I fokus

Parisavtalet högst på rådets dagordning

Miljöministrarna träffas den 30 september för att diskutera ratificeringen av Parisavtalet. De väntas komma överens om att ingå det globala klimatavtalet på EU:s vägnar.

När Europaparlamentet har gett sitt godkännande kommer rådet att anta ett beslut om att EU ska ratificera Parisavtalet i oktober.

Parisavtalet träder i kraft 30 dagar efter det att minst 55 stater som står för minst 55 % av de globala växthusgasutsläppen har ratificerat avtalet.