8.12–9.12.2016 Möte

Den 9 december kommer ministrar från EU-länderna att diskutera en reform av EU:s asylsystem. De kommer att fokusera på Eurodacförordningen och EU:s fingeravtrycksdatabas. De kommer också att informeras om andra relaterade frågor, t.ex. Dublinförordningen och inrättandet av en europeisk asylbyrå.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.