Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Uttalande den 24 juni av Europeiska rådets ordförande om resultatet av folkomröstningen i Storbritannien

”Vi har beredskap för detta negativa scenario. Något rättsligt tomrum kommer inte att råda", sade Donald Tusk efter det att det officiella resultatet av folkomröstningen i Storbritannien förelåg.

”På de 27 stats- och regeringschefernas vägnar kan jag säga att vi är fast beslutna att hålla fast vid vår enighet som 27,” betonade han.

Slutligen föreslog Donald Tusk att ett informellt möte med de 27 ledarna skulle hållas i anslutning till Europeiska rådets toppmöte den 28–29 juni för att inleda en bredare diskussion om unionens framtid.

Uttalande den 24 juni av Europeiska rådets ordförande om resultatet av folkomröstningen i Storbritannien

”Vi har beredskap för detta negativa scenario. Något rättsligt tomrum kommer inte att råda", sade Donald Tusk efter det att det officiella resultatet av folkomröstningen i Storbritannien förelåg.

”På de 27 stats- och regeringschefernas vägnar kan jag säga att vi är fast beslutna att hålla fast vid vår enighet som 27,” betonade han.

Slutligen föreslog Donald Tusk att ett informellt möte med de 27 ledarna skulle hållas i anslutning till Europeiska rådets toppmöte den 28–29 juni för att inleda en bredare diskussion om unionens framtid.

Europeiska rådet

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet, företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.

Vad är rådet?

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är två nära sammanbundna institutioner. De har snarlika namn, använder samma byggnader och har samma personal - Rådets generalsekretariat. De har emellertid mycket olika roller och sammansättning. 

Områden

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är verksamma inom en rad olika områden, bland annat