22.5.2017 Pressmeddelande

Rådet, i konstellationen EU-27, godkände öppnandet av brexitförhandlingarna med Storbritannien och utsåg formellt kommissionen till EU:s förhandlare. Det antog också förhandlingsdirektiv för de kommande samtalen.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.