Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Eurogroup: agreement to unlock further financial assistance to Greece

On 24 May, the Eurogroup welcomed a staff-level agreement between Greece and the institutions, which paves the way for the finalisation of the first review of Greece's macroeconomic adjustment programme.

This will enable the European Stability Mechanism to unlock the next tranche of financial assistance to Greece (€10.3bn) available under the programme.

The tranche will be released in several instalments once Greece has implemented all agreed prior actions, and the euro area member states have endorsed the agreement according to their relevant national procedures.

The Eurogroup also agreed on a set of short-, medium- and long-term measures to ensure the sustainability of Greece's public debt.

Eurogroup: agreement to unlock further financial assistance to Greece

On 24 May, the Eurogroup welcomed a staff-level agreement between Greece and the institutions, which paves the way for the finalisation of the first review of Greece's macroeconomic adjustment programme.

This will enable the European Stability Mechanism to unlock the next tranche of financial assistance to Greece (€10.3bn) available under the programme.

The tranche will be released in several instalments once Greece has implemented all agreed prior actions, and the euro area member states have endorsed the agreement according to their relevant national procedures.

The Eurogroup also agreed on a set of short-, medium- and long-term measures to ensure the sustainability of Greece's public debt.

Europeiska rådet

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet, företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.

Vad är rådet?

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är två nära sammanbundna institutioner. De har snarlika namn, använder samma byggnader och har samma personal - Rådets generalsekretariat. De har emellertid mycket olika roller och sammansättning. 

Områden

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är verksamma inom en rad olika områden, bland annat

I fokus

G7-toppmötet den 26–27 maj

Den 26–27 maj står Japan värd för mötet mellan G7-ländernas ledare. Diskussionerna väntas handla främst om

  • ekonomi och handel
  • utrikespolitiska frågor, bland annat situationen i Ukraina och Syrien
  • klimatförändring och energi

G7 väntas också diskutera den globala migrations- och flyktingkrisen och göra utfästelser om ökat bistånd.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker representerar EU vid toppmötet.

Syrien och Irak och hotet från Daish – EU:s strategi uppdateras

Den 23 maj antog rådet slutsatser med prioriteringar för att uppnå varaktig fred, stabilitet och säkerhet i Syrien, Irak och regionen i stort och för att få ett slut på lidandet för befolkningen.

EU stöder aktivt en process som leder till en trovärdig och inkluderande politisk övergång i Syrien, inom den internationella stödgruppen för Syrien och till stöd för FN:s särskilda sändebud Staffan de Mistura. EU kommer också att ge ytterligare humanitärt bistånd till den syriska befolkningen.

Ministrarna framhöll att de stöder Iraks regering och att reformerna i landet behöver skyndas på. De noterade vikten av att stabilisera områden som befriats från Daish.

EU kommer också att utöka sina åtgärder mot terrorism och stärka sitt samarbete med länder utanför EU.

I fokus

G7-toppmötet den 26–27 maj

Den 26–27 maj står Japan värd för mötet mellan G7-ländernas ledare. Diskussionerna väntas handla främst om

  • ekonomi och handel
  • utrikespolitiska frågor, bland annat situationen i Ukraina och Syrien
  • klimatförändring och energi

G7 väntas också diskutera den globala migrations- och flyktingkrisen och göra utfästelser om ökat bistånd.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker representerar EU vid toppmötet.

Syrien och Irak och hotet från Daish – EU:s strategi uppdateras

Den 23 maj antog rådet slutsatser med prioriteringar för att uppnå varaktig fred, stabilitet och säkerhet i Syrien, Irak och regionen i stort och för att få ett slut på lidandet för befolkningen.

EU stöder aktivt en process som leder till en trovärdig och inkluderande politisk övergång i Syrien, inom den internationella stödgruppen för Syrien och till stöd för FN:s särskilda sändebud Staffan de Mistura. EU kommer också att ge ytterligare humanitärt bistånd till den syriska befolkningen.

Ministrarna framhöll att de stöder Iraks regering och att reformerna i landet behöver skyndas på. De noterade vikten av att stabilisera områden som befriats från Daish.

EU kommer också att utöka sina åtgärder mot terrorism och stärka sitt samarbete med länder utanför EU.