© E. Dunand/AFP 20.2.2017 Möte

Vid sitt möte den 20 februari kommer Eurogruppen att diskutera hur man kan gå vidare med den andra översynen av Greklands makroekonomiska anpassningsprogram. Ministrarna kommer också att diskutera företagsklimatet i euroområdet och den ekonomiska prognosen för 2017–2018.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.