25.3.2017 Möte

Den 25 mars 2017 samlas europeiska ledare i Rom för att uppmärksamma årsdagen för undertecknandet av EU:s grundläggande fördrag som ägde rum just här. Det ger möjlighet till diskussion om läget i Europeiska unionen i dag och framåtblick mot integrationsprocessens framtid.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.