18.9–20.9.2017 Möte

EU:s främsta prioriteringar är att stärka regelbaserad världsordning, främja fred, förstärka samarbetet för att motverka terrorism och främja kärnvapennedrustning. EU kommer även att vara drivande i förhandlingar som rör migration, mänskliga rättigheter, klimatet och utveckling. Donald Tusk kommer även att hålla bilaterala möten med andra ledare i anslutning till FN:s generalförsamling.

 

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.