Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Rådets roterande ordförandeskap – ny turordning antagen

Den 26 juli antog rådet ett reviderat beslut avseende EU-medlemsstater som innehar ordförandeskapet i rådet fram till 2030.

Efter Storbritanniens beslut att frånträda sitt ordförandeskap för andra halvåret 2017 beslutade rådet att tidigarelägga ländernas turordning med sex månader från och med juli 2017.

I beslutet läggs även Kroatien till för första halvåret 2020. Kroatien var ännu inte medlem i EU när den senaste turordningen fastställdes.

Rådets roterande ordförandeskap – ny turordning antagen

Den 26 juli antog rådet ett reviderat beslut avseende EU-medlemsstater som innehar ordförandeskapet i rådet fram till 2030.

Efter Storbritanniens beslut att frånträda sitt ordförandeskap för andra halvåret 2017 beslutade rådet att tidigarelägga ländernas turordning med sex månader från och med juli 2017.

I beslutet läggs även Kroatien till för första halvåret 2020. Kroatien var ännu inte medlem i EU när den senaste turordningen fastställdes.

Europeiska rådet

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet, företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.

Vad är rådet?

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är två nära sammanbundna institutioner. De har snarlika namn, använder samma byggnader och har samma personal - Rådets generalsekretariat. De har emellertid mycket olika roller och sammansättning. 

Områden

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är verksamma inom en rad olika områden, bland annat

I fokus

Gör praktik på rådet – ansök senast den 31 augusti

Varje år erbjuder rådet cirka 120 praktikplatser för EU-medborgare med slutförd grundutbildning. Praktiktjänstgöringen löper under två olika perioder, från februari till juni och från september till januari.

Praktik kan göras på alla områden i rådets arbete, från presstjänsten och de politiska direktoraten till översättning och it. Den som antas för praktik deltar i arbetet på den avdelning på rådet där han eller hon är placerad. Rådet har även ett omfattande program med seminarier och studieresor och andra aktiviteter där man kan lära sig mer om hur EU fungerar.

Rådets kontor för praktiktjänstgöring besvarar frågor i en direktsänd frågestund den 2 augusti kl. 12.30.

I fokus

Gör praktik på rådet – ansök senast den 31 augusti

Varje år erbjuder rådet cirka 120 praktikplatser för EU-medborgare med slutförd grundutbildning. Praktiktjänstgöringen löper under två olika perioder, från februari till juni och från september till januari.

Praktik kan göras på alla områden i rådets arbete, från presstjänsten och de politiska direktoraten till översättning och it. Den som antas för praktik deltar i arbetet på den avdelning på rådet där han eller hon är placerad. Rådet har även ett omfattande program med seminarier och studieresor och andra aktiviteter där man kan lära sig mer om hur EU fungerar.

Rådets kontor för praktiktjänstgöring besvarar frågor i en direktsänd frågestund den 2 augusti kl. 12.30.