20.1.2017 Pressmeddelande

EU tillgodoser den allt större efterfrågan på trådlösa anslutningar genom att öppna ett centralt frekvensband för mobilt bredband. De nya reglerna tar också hänsyn till behovet av adekvat bandbredd för tv-sändningar. Reglerna kommer att främja användningen av 4G och bidra till att sprida 5G när det finns tillgängligt.

Foto: © AFP

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.