21.3.2017 Nyheter

Europeiska rådet kommer i konstellationen EU-27 (utan Storbritannien) att anta riktlinjer för samtalen om brexit. ”Vi ska göra allt vi kan för att göra skilsmässan så smärtfri som möjligt för EU”, säger Donald Tusk.

 

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.