1.8.2017 Pressmeddelande

23 EU cities proposed to host the EU agencies currently based in the UK. There are 19 offers to host the European Medicines Agency (EMA) and 8 applications for the European Banking Authority (EBA). The two agencies will need to be relocated in the context of the UK withdrawal from the EU.

 

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.