Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Europeiska rådet

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet, företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.

Vad är rådet?

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är två nära sammanbundna institutioner. De har snarlika namn, använder samma byggnader och har samma personal - Rådets generalsekretariat. De har emellertid mycket olika roller och sammansättning. 

Områden

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är verksamma inom en rad olika områden, bland annat

I fokus

Så arbetar rådet och Europeiska rådet

Rådet och Europeiska rådet är två olika institutioner som båda stöds av rådets generalsekretariat. Vilken institution styr politiken och vilken lagstiftar? Vilka uppgifter har rådets generalsekretariat? Vad är rådets ordförandeskap?

Lagstiftningsbeslut fattas enligt olika regler. Hur fungerar omröstningssystemet i rådet? Vad är enkel majoritet, kvalificerad majoritet och enhällighet?

Länderna i euroområdet träffas också i ett organ kallat Eurogruppen. Är ditt land med? När skapades euroområdet?

Svaren och mycket mer information hittar du i våra animationer.

Gör praktik på rådet – ansök senast den 31 augusti

Varje år erbjuder rådet cirka 120 praktikplatser för EU-medborgare med slutförd grundutbildning. Praktiken löper under två olika perioder, från februari till juni och från september till januari.

Praktik kan göras på alla områden i rådets arbete, från presstjänst och politisk handläggning till översättning och arbete med it-frågor. Den som antas för praktik deltar i arbetet på den avdelning på rådet där han eller hon placeras. Rådet har även ett omfattande program med seminarier och studieresor och andra aktiviteter där man kan lära sig mer om hur EU fungerar.

Ansökningsperioden avslutas den 31 augusti 2016.

I fokus

Så arbetar rådet och Europeiska rådet

Rådet och Europeiska rådet är två olika institutioner som båda stöds av rådets generalsekretariat. Vilken institution styr politiken och vilken lagstiftar? Vilka uppgifter har rådets generalsekretariat? Vad är rådets ordförandeskap?

Lagstiftningsbeslut fattas enligt olika regler. Hur fungerar omröstningssystemet i rådet? Vad är enkel majoritet, kvalificerad majoritet och enhällighet?

Länderna i euroområdet träffas också i ett organ kallat Eurogruppen. Är ditt land med? När skapades euroområdet?

Svaren och mycket mer information hittar du i våra animationer.

Gör praktik på rådet – ansök senast den 31 augusti

Varje år erbjuder rådet cirka 120 praktikplatser för EU-medborgare med slutförd grundutbildning. Praktiken löper under två olika perioder, från februari till juni och från september till januari.

Praktik kan göras på alla områden i rådets arbete, från presstjänst och politisk handläggning till översättning och arbete med it-frågor. Den som antas för praktik deltar i arbetet på den avdelning på rådet där han eller hon placeras. Rådet har även ett omfattande program med seminarier och studieresor och andra aktiviteter där man kan lära sig mer om hur EU fungerar.

Ansökningsperioden avslutas den 31 augusti 2016.