© Europeiska unionen 19.10–20.10.2017 Möte

EU:s ledare träffas för att diskutera en rad olika frågor, bland annat migration, digitalisering och försvars- och utrikespolitik. De ska också ta upp den så kallade ledaragendan, som är ett konkret arbetsprogram som ska vägleda EU:s åtgärder i framtiden. EU27-ländernas ledare kommer dessutom att se över läget i brexit-förhandlingarna.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.