Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Ledarna diskuterade resultatet av folkomröstningen i Storbritannien

”Vi är fast beslutna att alltjämt stå enade och arbeta inom ramen för EU för att hantera 2000-talets utmaningar och hitta lösningar i våra nationers och folks intresse,” sade de 27 ledarna i sitt gemensamma uttalande efter det informella mötet den 29 juni. De uppmanade också Storbritannien att så snart som möjligt meddela Europeiska rådet sin avsikt att lämna EU.

De 27 ledarna kommer att träffas igen i september för att fortsätta diskussionen om Europeiska unionens framtid.

Även Europeiska rådets möte föregående dag, den 28 juni, handlade om resultatet av folkomröstningen i Storbritannien. Premiärminister David Cameron förklarade då läget i Storbritannien efter folkomröstningen.

EU:s ledare diskuterade även följande brådskande frågor: migration, yttre förbindelser och det ekonomiska läget.

Ledarna diskuterade resultatet av folkomröstningen i Storbritannien

”Vi är fast beslutna att alltjämt stå enade och arbeta inom ramen för EU för att hantera 2000-talets utmaningar och hitta lösningar i våra nationers och folks intresse,” sade de 27 ledarna i sitt gemensamma uttalande efter det informella mötet den 29 juni. De uppmanade också Storbritannien att så snart som möjligt meddela Europeiska rådet sin avsikt att lämna EU.

De 27 ledarna kommer att träffas igen i september för att fortsätta diskussionen om Europeiska unionens framtid.

Även Europeiska rådets möte föregående dag, den 28 juni, handlade om resultatet av folkomröstningen i Storbritannien. Premiärminister David Cameron förklarade då läget i Storbritannien efter folkomröstningen.

EU:s ledare diskuterade även följande brådskande frågor: migration, yttre förbindelser och det ekonomiska läget.

Europeiska rådet

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet, företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.

Vad är rådet?

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är två nära sammanbundna institutioner. De har snarlika namn, använder samma byggnader och har samma personal - Rådets generalsekretariat. De har emellertid mycket olika roller och sammansättning. 

Områden

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är verksamma inom en rad olika områden, bland annat