17.2.2017 Nyheter

Donald Tusk och USA:s vicepresident Mike Pence, som träffades den 20 februari i Bryssel, var helt överens när de förespråkade ett enat Europa och en regelbaserad internationell ordning.

© M. Cristofori / robertharding 27.2.2017 Möte
Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.