22.6–23.6.2017 Möte

Den 22 juni enades EU:s ledare om att intensifiera kampen mot terrorism och att stärka det europeiska samarbetet på försvarsområdet. Europeiska rådet (artikel 50) möttes också för att diskutera brexit. Den 23 juni möts ledarna igen för att diskutera ekonomi, handel och migration.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.