29.4.2017 Meeting

On 29 April, the EU27 leaders met at the first summit after the UK officially triggered Art. 50. They unanimously adopted guidelines for the Brexit talks ahead. This will define the framework for negotiations and set out the overall EU positions and principles. 

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.