18.9–20.9.2017 Möte

Donald Tusk erkände att FN är den bästa vägen att ta itu med globala frågor men uppmanade också FN att bli mer beslutsamt, målinriktat och enat med tanke på det rådande svåra internationella klimatet. ”Vi möts vid en tidpunkt då världen pendlar mellan hopp och rädsla” sade Donald Tusk vid FN:s generalförsamling. Han bekräftade att ”Europeiska unionen aldrig kommer att ge upp arbetet med och inom Förenta nationerna”.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.