17.7.2017 Möte

Utrikesministrarna diskuterade migration tillsammans med FN:s flyktingkommissarie och generaldirektören för Internationella organisationen för migration. De diskuterade också situationen i Libyen och Nordkorea.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.