29.5.2017 Pressmeddelande

Council agreed new rules that improve control of car emissions tests. Under new rules, the cars would be tested in real-world driving conditions and not only in laboratories. There would be more checks on cars and fines for emissions cheating. 

 

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.