29.4.2017 Möte

Den 29 april kommer 27 av EU:s ledare att träffas för att komma överens om riktlinjerna inför de kommande samtalen om brexit. Dessa kommer att fastställa ramen för förhandlingarna och EU:s allmänna ståndpunkter och principer under förhandlingarna. Toppmötet äger rum en månad efter att Storbritannien lämnade in en formell anmälan om sin avsikt att lämna EU.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.