18.9–20.9.2017 Möte

EU:s främsta prioriteringar är att stärka regelbaserad världsordning, främja fred, förstärka samarbetet för att motverka terrorism och främja kärnvapennedrustning. EU kommer även att vara drivande i förhandlingar som rör migration, mänskliga rättigheter, klimatet och utveckling. Den 19 september talade Donald Tusk vid evenemanget om Global Pact for the Environment och uttryckte sitt stöd för initiativet. Han deltog också i flera högnivåmöten med andra ledare i anslutning till FN:s generalförsamling.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.