© E. Sansar/Anadolu Agency 4.4–5.4.2017 Möte

Konferensen i Bryssel är ett stort evenemang med över 70 delegationer på ministernivå, däribland EU, FN och givare i och utanför regionen. Viktiga politiska, humanitära och ekonomiska aktörer, inklusive det civila samhället, deltar också.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.