Infografik över EU:s och Natos gemensamma förklaring: genomförande

Europeiska rådet
Infografik över EU:s och Natos gemensamma förklaring

EU:s och Natos gemensamma förklaring: genomförande

6 december 2016

Europeiska unionens råd och Nordatlantiska rådet godkänner 40 förslag på sju områden

  • hybridhot
  • operativt samarbete, även i maritima frågor
  • it-säkerhet
  • försvarskapacitet
  • industri och forskning
  • övningar
  • kapacitetsuppbyggnad