Infografik över Parisavtalet: ikraftträdandet

Europeiska unionens råd
Parisavtalet: ikraftträdandet

Krav

 • Ratificering av 55 parter (av 197 parter i konventionen)
 • Dessa står för 55 % av de globala utsläppen av växthusgaser

EU – 12 % av de globala utsläppen av växthusgaser

EU:s ratificering

 • 12 december 2015: ett nytt klimatavtal antas (Parisavtalet)
 • 22 april 2016 Parisavtalet öppnas för undertecknande: EU och 175 andra länder undertecknar
 • 30 september 2016 Rådet enas om ratificering på EU-nivå
 • 4 oktober 2016 Europaparlamentet röstar om godkännande
 • 4 oktober 2016: rådet antar formellt beslut om ratificering
  kommande steg
 • 5 oktober 2016: EU deponerar sina ratifikationsinstrument hos FN
 • 7–18 november 2016 22:a partskonferensen (COP 22) i Marrakech