Infografik över EU:s handelspolitiska skyddsinstrument

Europeiska unionens råd
EU arbetar med den första grundläggande översynen av de handelspolitiska skyddsåtgärderna sedan 1995

EU:s handelspolitiska skyddsinstrument

EU stöder fri och rättvis handel.

Handelspolitiska skyddsinstrument:

  • motverka illojal konkurrens från utländska företag
  • skydda EU:s industri

Typer av handelspolitiska skyddsinstrument

Antidumpning

Dumpning: tillverkare från ett land utanför EU säljer varor i EU under försäljningspriset på hemmamarknaden eller under produktionskostnaden

EU:s svar: antidumpningsåtgärder såsom importtullar på produkten från landet i fråga

Antisubventionering

Subventionering: ekonomiskt stöd tillhandahålls till företag av ett land utanför EU för att tillverka eller exportera varor

EU:s svar: tull på import av den subventionerade varan som motåtgärd

EU arbetar med den första grundläggande översynen av de handelspolitiska skyddsåtgärderna sedan 1995.