Gå till innehåll
E-postabonnemang

Veckans möten

10.12–13.12.2017
Foreign Affairs Council - 10-13/12/2017

The Council met in the margins of the 11th World Trade Organization ministerial conference in Buenos Aires from 10 to 13 December. It adopted conclusions at the beginning and at the end of the conference.

11.12.2017
Utrikesrådet 11.12.2017

Rådet kommer att diskutera situationen i Irak och Mellanöstern, samarbetet med G5 Sahel och handels- och utvecklingsstrategier. Rådet väntas anta ett beslut om inrättande av ett permanent strukturerat samarbete.

11.12–12.12.2017
Rådet (jordbruk och fiske) 11–12.12.2017

Rådet diskuterade framtidens livsmedel och jordbruk och informerades om modern bioteknik i jordbruket, afrikansk svinpest och otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan.

12.12.2017
Allmänna rådet (artikel 50) 12.12.2017

EU27-ministrarna diskuterade läget i brexitförhandlingarna och förberedde Europeiska rådets möte (artikel 50) den 15 december 2017.

12.12.2017
Allmänna rådets möte

Rådet fortsatte arbetet med att förbereda Europeiska rådets decembermöte. Rådet antog också sin förhandlingsposition för det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet och godkände ett gemensamt uttalande från de tre institutionerna om EU:s lagstiftningsprioriteringar för perioden 2018–2019.

14.12–15.12.2017
Europeiska rådet

EU:s ledare kommer att ta upp några av de mest angelägna frågorna, bland annat försvarsfrågor, migration, utrikes frågor, sociala frågor, utbildning och kultur.

15.12.2017
Europeiska rådet (artikel 50) 15.12.2017

Europeiska rådet (artikel 50) kommer i konstellationen EU27 att analysera läget i brexitförhandlingarna.

15.12.2017
Eurotoppmötet 15.12.2017

Vid eurotoppmötet kommer man att diskutera den ekonomiska och monetära unionen (EMU) och bankunionen.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas