Gå till innehåll
E-postabonnemang

De viktigaste resultaten

Inre marknaden – Industri – Rymdfrågor

Sammandrag av det gemensamma mötet för ministrarna för telekommunikation och konkurrenskraft i Bryssel den 26 maj 2016

Den digitala inre marknaden

Rådet bedömde framstegen när det gäller strategin för den digitala inre marknaden ett år framåt från det att strategin sjösattes. I detta sammanhang

"I dag har vi fastställt viktiga delmål för inrättandet av en verklig digital inre marknad i EU för att underlätta innovation och tillväxt. Jag uppmanar med eftertryck alla aktörer att agera skyndsamt och fullt ut dra nytta av den digitala revolutionen."

Henk Kamp, Nederländernas ekonomiminister

  • enades rådet om huvudprinciperna för att säkerställa portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden
  • antogs slutsatser om modernisering av teknik inom den digitala inre marknaden och offentliga tjänster
  • diskuterades digitaliseringens inverkan på produktiviteten i tjänstesektorn inom ramen för konkurrenskraftsavstämningen
  • diskuterades sätt att förbättra utnyttjandet av rymddata från EU:s rymdprogram för att skapa tillväxt och sysselsättning

I syfte att säkerställa att man i samband med dessa och framtida åtgärder kan dra nytta av en innovationsvänlig miljö antog rådet slutsatser om bättre lagstiftning.

Efter mötet framhöll Henk Kamp, rådets ordförande och Nederländernas ekonomiminister, följande: "I dag har vi fastställt viktiga delmål för inrättandet av en verklig digital inre marknad i EU i syfte att underlätta innovation och tillväxt. Jag har anordnat en ”Council Digital Day” på rådet eftersom jag anser att det digitala landskap vi står inför erbjuder de bästa möjligheterna för att hjälpa människor och företag att interagera genom att undanröja fysiska avstånd och hinder och öppna nya marknader och nya möjligheter till sysselsättning. Jag uppmanar med eftertryck alla aktörer att agera skyndsamt och fullt ut dra nytta av den digitala revolutionen."

Forskning och innovation

Efter en diskussion om öppen vetenskap antog rådet slutsatser om övergången till ett öppet vetenskapssystem.

"Öppen vetenskap är en fråga som ligger oss varmt om hjärtat. Under det nederländska ordförandeskapet har vi haft som mål att se till att Europa ligger i framkant i fråga om globala förändringar och leder leda övergången till ett nytt sätt att bedriva forskning och vetenskap som bygger på öppenhet, stordata och molntjänster.”

Sander Dekker, statssekreterare för utbildning, kultur och vetenskap, Nederländerna

Rådet antog även slutsatser om erfarenheter från sjunde ramprogrammet för forskning och framtidsutsikter och om skapandet av ett regelverk som främjar forskning och innovation.

Sander Dekker, statssekreterare för utbildning, kultur och vetenskap i Nederländernas regering, tillika ordförande för rådets möte, gjorde följande uttalande: "Öppen vetenskap är en fråga som ligger oss varmt om hjärtat. Under det nederländska ordförandeskapet har vi haft som mål att se till att Europa ligger i framkant i fråga om globala förändringar och leder övergången till ett nytt sätt att bedriva forskning och vetenskap som bygger på öppenhet, stordata och molntjänster. Öppen vetenskap bryter ned hindren kring universitet och högskolor och ser till att samhället drar så stor nytta som möjligt från alla vetenskapliga rön. På så sätt maximerar vi bidragen från forskare, universitet och kunskapsinstitut".

I dag vi bygger vi vidare på insatser som gjorts under de senaste månaderna, särskilt vid konferensen i april när vi godkände ”Amsterdamuppmaningen om insatser för öppen vetenskap”. Jag konstaterar att vi tagit ett stort steg framåt".

Direktsändningar, videor och foton