Eurogruppen, 11.5.2015

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 11.5.2015
  • 15:00
  • Bryssel

De viktigaste resultaten

Grekland

Eurogruppen fick information om de diskussioner som pågår mellan de grekiska myndigheterna och Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden om Greklands omfattande reformer.

Eurogruppen noterade att förhandlingarna gick framåt och blev allt effektivare, men att det behövdes mer tid för att råda bot på de brister som återstår och nå fram till en övergripande överenskommelse. Grekland kan få det återstående finansiella stödet först när man har antagit dessa reformer och de tre institutionerna har gjort en översyn och kommit fram till att reformerna har genomförts.

"Jag vill påminna om att avtalet från den 20 februari fortfarande utgör ramen för förhandlingarna och att det krävs en övergripande överenskommelse innan någon utbetalning kan ske."

Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem

Den ekonomiska situationen

Eurogruppen diskuterade även den ekonomiska situationen i euroområdet, med utgångspunkt i Europeiska kommissionens ekonomiska prognoser för våren 2015. Den tog också upp inflations- och växelkursutvecklingen. 

Den ekonomiska återhämtningen och sysselsättningen tar fart i euroområdet, samtidigt som risken för deflation har minskat. Ministrarna enades om att euroområdet behöver fortsätta med tillväxtfrämjande strukturreformer och en sund finanspolitik för att stödja återhämtningen.

Tematisk diskussion: finanspolitiska ramar

Eurogruppens ministrar delade med sig av sina nationella erfarenheter av att stärka de finanspolitiska ramarna, något som euroområdet blev rekommenderat att göra under den europeiska planeringsterminen 2014. Diskussionen var en del av Eurogruppens nu regelbundna diskussioner om olika sätt att stärka den ekonomiska tillväxten och skapa fler arbetstillfällen.

Rapport från de fyra ordförandena

Ministrarna diskuterade olika sätt att förbättra den ekonomiska styrningen inom den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Diskussionen var en del av förberedelserna av en rapport om samma ämne som Eurogruppens ordförande och ordförandena för Europeiska kommissionen, Europeiska rådet och Europeiska centralbanken håller på att ta fram.

Irland

Eurogruppen välkomnade de framsteg som Irland har gjort i fråga om finanspolitiska, finansiella och strukturella frågor, och som togs upp i den tredje övervakningsrapporten efter programtidens slut. Eurogruppen är övertygad om att Irland kommer att upprätthålla sina goda resultat för att ta itu med de återstående utmaningarna.

Senast ändrad den 12.5.2015