Eurogruppen, 22.5.2017

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 22.5.2017
  • 15:00
  • Bryssel

De viktigaste resultaten

Mötesinformation

Grekland

Eurogruppen välkomnade det preliminära avtalet mellan Grekland och institutionerna om en ny uppsättning politiska reformer till stöd för landets ekonomiska återhämtning. Avtalet är ett viktigt steg mot att avsluta den andra översynen av Greklands makroekonomiska anpassningsprogram.

Eurogruppen berömde Grekland för att redan ha genomfört en stor del av de tidigare överenskomna åtgärderna.

De reformåtgärder som Grekland lagstiftat om gäller bland annat pensionsområdet, inkomstskatten, arbetsmarknaden och energisektorn. De ska stödja en tillväxtfrämjande återbalansering av ekonomin och göra Greklands finanspolitiska strategi på medellång sikt mer robust.

Eurogruppen förde en ingående diskussion om hållbarheten i Greklands statsskuld, men nådde inte någon övergripande överenskommelse. Arbetet kommer att fortsätta under de kommande veckorna inom den ram som godkändes i maj 2016 i syfte att nå fram till en definitiv slutsats vid Eurogruppens nästa möte.

Det ekonomiska läget i euroområdet

Eurogruppen diskuterade det ekonomiska läget och den senaste inflationsutvecklingen i euroområdet sedan kommissionen redogjort för sin ekonomiska prognos för våren 2017, som offentliggjordes den 11 maj 2017.

Spanien: sjunde övervakningsbesöket efter programperiodens slut

Eurogruppen underrättades kortfattat om huvudresultaten av det sjunde besöket för övervakning efter programperiodens slut som gjordes i Spanien av personalen vid Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken den 24–26 april.

Vid besöket bekräftades att det inte fanns någon risk för utebliven återbetalning av de lån som Spanien fått inom ramen för programmet för att rekapitalisera landets banksektor 2012–2014, med stöd av Europeiska stabilitetsmekanismen.

Senast ändrad den 2.6.2017