Eurotoppmöte, 12.7.2015

eurotoppmöte
  • eurotoppmöte
  • 12.7.2015
  • 14:00
  • Bryssel

De viktigaste resultaten

Den 13 juli 2015 enades euroområdets ledare i princip om att de är beredda att inleda förhandlingar om ett ESM-program för finansiellt stöd till Grekland

Ett antal stränga villkor måste uppfyllas innan förhandlingarna formellt kan börja.

Överenskommelsen måste godkännas av det grekiska parlamentet och flera nationella parlament.

– Jag välkomnar Greklands framsteg och konstruktiva ståndpunkt som hjälper oss att återfå förtroendet euroområdets partner emellan, säger eurotoppmötets ordförande Donald Tusk.

Kommande åtgärder

Efter arbetet på nationell nivå kommer Eurogruppen att samarbeta med institutionerna för att snabbt driva förhandlingarna vidare. Euroområdets finansministrar kommer också snarast att diskutera hur de kan hjälpa Grekland att lösa sina finansieringsbehov på kort sikt, så kallad övergångsfinansiering.  

Senast ändrad den 14.7.2015