Informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna, 16.9.2016

  • 16.9.2016
  • Bratislava
  • Leds av Donald Tusk
  • Fotoregister 

Information till medierna

De 27 stats- och regeringscheferna träffades i Bratislava för att inleda en politisk reflektion om den fortsatta utvecklingen av ett EU med 27 medlemsländer.

Ledarna enades om Bratislavaförklaringen och Bratislavafärdplanen som innehåller målen för de kommande månaderna.

Dessa mål omfattar:

  • att återfå full kontroll över de yttre gränserna
  • att garantera inte säkerhet och bekämpa terrorismen
  • att stärka EU:s samarbete om yttre säkerhet och försvar
  • att främja den inre marknaden och ge europeiska ungdomar bättre möjligheter

”Dessa mål kombineras med flera mycket konkreta åtgärder. Jag vill bara nämna att flera ledare har beslutat att omedelbart skicka extra personal och utrustning för att hjälpa till att bevaka Bulgariens gräns mot Turkiet”, sade Donald Tusk vid presskonferensen efter toppmötet.

Bratislavafärdplanen kommer att fungera som vägledning för EU:s insatser under de kommande månaderna. 27 ledare vill träffas igen på Malta i januari 2017 och avsluta reflektionsprocessen vid mötet i Rom i mars 2017.

”Jag hoppas att toppmötet i Bratislava kommer att leda till förnyad tillit och förnyat förtroende för EU. Det kan endast ske om och när människor förstår att vi infriar våra löften genom lojalt samarbete mellan medlemsländer och institutioner”, sade Donald Tusk.

Sedan mitten av augusti har Donald Tusk talat med samtliga EU-ledare inför toppmötet i Bratislava. Både mötets form och innehåll har diskuterats.

Bakgrund

Den 29 juni 2016 hade de 27 stats- och regeringscheferna ett informellt möte för att diskutera den politiska och praktiska innebörden av brexit. Ledarna inledde en debatt om EU:s framtid, och sade bland annat följande:

”Vi är fast beslutna att alltjämt stå enade och arbeta inom ramen för EU för att hantera 2000-talets utmaningar och hitta lösningar i våra nationers och folks intresse. Vi är redo att hantera alla svårigheter som kan uppstå till följd av den aktuella situationen.

Senast ändrad den 19.9.2016