Europeiska rådet, 20.10–21.10.2016

Europeiska rådet
 • Europeiska rådet
 • 20.10–21.10.2016
 • Bryssel
 • Leds av Donald Tusk
 • Fotogalleri 

Information till medierna

De viktigaste resultaten

EU:s ledare träffades den 20–21 oktober i Bryssel. De diskuterade akuta och angelägna frågor.

På torsdagen diskuterades migration och Ryssland, bland annat Rysslands roll i Syrien. Ledarna träffades igen på fredagen för att diskutera handelsfrågor.

”Jag är fortsatt bekymrad när det gäller detta handelsavtal, som är bra, med en nära partner som Kanada och för Europas rykte. Alla medlemsstater utom en har godkänt avtalet”, sade Donald Tusk vid presskonferensen efter mötet.

Migration

Centrala Medelhavsrutten

EU:s ledare sade att den olagliga migrationen längs den centrala Medelhavsrutten måste sänkas ytterligare och att andelen migranter som återvänder måste öka. De betonade i detta sammanhang vikten av samarbete med afrikanska ursprungs- och transitländer för migranter och sade att nödvändiga påtryckningsmöjligheter kan utnyttjas genom att man tillvaratar relevant EU-politik och relevanta EU-verktyg, inbegripet utveckling och handel.

De uppmanade EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini att presentera "de första resultaten" av samarbetet med de fem utvalda afrikanska länderna vid EU-toppmötet i december.

De erinrade också om vikten av att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration och uppmanade alla globala aktörer att ta sitt ansvar.

De yttre gränserna  

EU:s ledare sade att inrättandet nyligen av EU:s gräns- och kustbevakning och de nationella ansträngningarna utgör viktiga steg för att stärka kontrollen över EU:s yttre gränser och återuppta Schengensamarbetet genom att anpassa de tillfälliga inre gränskontrollerna för dagens behov.

De diskuterade också skyddet av de yttre gränserna. De manade till ett snabbt antagande av reviderade Schengenregler för genomförande av systematiska kontroller vid EU:s gränser. De uppmanade också kommissionen att lägga fram ett lagförslag om inrättande av ett EU-system för att möjliggöra säkerhetskontroller på förhand av resenärer utan visum och, om så är nödvändigt, inreseförbud.

Östra Medelhavsrutten  

EU:s ledare efterfrågade

 • snabbare återvändanden från de grekiska öarna till Turkiet
 • stöd från EU-länderna till Grekland, om EU:s organ bedömer det vara nödvändigt
 • ytterligare framsteg med åtagandena i uttalandet från EU och Turkiet, bland annat om viseringslättnader

Ledarna uppmanade EU-länderna att påskynda omplaceringen av migranter, särskilt av ensamkommande barn.

De efterfrågade också fortsatt arbete med reformen av EU:s asylregler, däribland hur man ska tillämpa principerna om ansvar och solidaritet.

Handel

Europeiska rådet bedömde läget i de pågående förhandlingarna om frihandelsavtal med viktiga partner. Ledarna underströk vikten av ett snabbt beslut om att underteckna och provisoriskt tillämpa det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada. De manade till förhandlingar om kvarstående frågor snarast möjligt.

EU:s ledare uppmanade kommissionen att aktivt fortsätta förhandlingarna om ett frihandelsavtal med Japan. Ledarna uppmanade också kommissionen att lägga fram ett ambitiöst, balanserat och omfattande frihandelsavtal med USA.

Europeiska rådet betonade att orättvis handelspraxis måste hanteras effektivt och att det är av avgörande betydelse att EU:s handelspolitiska skyddsinstrument är effektiva med tanke på de globala utmaningarna. De ansåg att den omfattande moderniseringen av alla dessa instrument bör godkännas av rådet före utgången av 2016.

Globala och ekonomiska frågor

EU-ledarna välkomnade EU:s ratificering av Parisavtalet om klimatförändringar, som bidrog till att avtalet trädde i kraft. Europeiska rådet kommer att fortsätta att ge strategiska riktlinjer om därtill hörande lagstiftningsförslag.

Europeiska rådet upprepade att strategierna för den inre marknaden bör genomföras senast 2018. I dessa ingår

 • den digitala inre marknaden
 • kapitalmarknadsunionen
 • energiunionen
 • agendan för den inre marknaden

Europeiska rådet uppmanade också rådet att enas om en förhandlingsposition om det nya förslaget om Europeiska fonden för strategiska investeringar vid sitt möte den 6 december.

Förbindelserna med Ryssland och situationen i Syrien

Europeiska rådet fördömde med kraft attackerna från den syriska regimen och dess allierades sida, i synnerhet Rysslands, mot civilbefolkningen i Aleppo.

Rådet uppmanade till

 • omedelbart och obehindrat tillträde för humanitär hjälp till Aleppo och andra delar av landet
 • ett omedelbart upphörande av fientligheterna och ett återupptagande av en politisk process under FN:s överinseende

Ledarna betonade också att de som ansvarar för brott mot internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning måste ställas till svars. Om grymheterna fortsätter, överväger EU alla tillgängliga alternativ.

Ledarna uppmanade EU:s utrikesrepresentant att fortsätta med EU:s humanitära initiativ och medicinska evakueringar, i samarbete med FN.

EU kommer också att arbeta för att etablera kontakter med centrala aktörer i regionen angående en politisk övergång och förberedelser inför försoning och återuppbyggnad efter konflikten.

Uppföljning av mötet i Bratislava

EU:s ledare utvärderade läget när det gäller Bratislavafärdplanen. Premiärminister Robert Fico informerade om resultaten hittills, inbegripet ratificeringen av Parisavtalet och inrättandet av en europeisk gräns- och kustbevakning.

Vid middagen informerade premiärminister Theresa May kort om det senaste om brexit och premiärminister Mark Rutte redogjorde för läget i Nederländerna mot bakgrund av folkomröstningen där om Ukraina.

Senast ändrad den 24.10.2016