Romfördragen 60 år, 25.3.2017

Europeiska rådet
  • Europeiska rådet
  • 25.3.2017
  • Rom
  • Leds av Donald Tusk
  • Deltagarförteckning 

Den 25 mars samlades EU:s stats- och regeringschefer i Rom med anledning av att det är 60 år sedan Romfördragen undertecknades. Det gav möjlighet till diskussion om läget i Europeiska unionen i dag och om integrationsprocessens framtid.

”I dag är vi i Rom för att förnya vår unika allians mellan fria nationer som inleddes för 60 år sedan av våra företrädare”, sade Donald Tusk vid ceremonin i Campidoglio. ”Vid den tidpunkten diskuterades inga olika hastigheter och inga uträdesparagrafer var på tal, men trots alla tragiska omständigheter i den närliggande historien lade de all sin tilltro till Europas enhet.”

Donald Tusk påpekade att miljontals människor runt om i Europa visade sitt stöd för EU vid manifestationer på årsdagen för undertecknandet av Romfördragen.

"Europeiska unionen handlar inte om paroller, förfaranden och förordningar. Vår union är en garanti för att frihet, värdighet, demokrati och oberoende inte längre bara är drömmar, utan vår vardag och verklighet.”

Donald Tusk

Mot slutet av firandet antog och undertecknade ledarna Romförklaringen med en gemensam vision för de kommande åren.

I förklaringen framhöll de att Europeiska unionen är en unik union med gemesamma institutioner och starka värden, en gemenskap med fred, frihet, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet och en ekonomisk stormakt med enastående socialt skydd och välfärd.

”Europas enhet var till en början en dröm för några få, men det blev mångas hopp. Sedan blev Europa helt igen. I dag är vi står vi enade och starkare: hundratals miljoner människor i hela Europa har förmånen att leva i en utvidgad union som har övervunnit gamla skiljaktigheter.”

Romförklaringen 

Ledarna förklarade att de i medvetenhet om EU-medborgarnas farhågor ställer sig bakom Romagendan och förbinder sig att verka för:

  • Ett tryggt och säkert Europa
  • Ett blomstrande och hållbart Europa
  • Ett socialt Europa
  • Ett starkare Europa på den globala arenan

”Europa som en politisk enhet kommer antingen att vara enat, eller inte finnas alls. Endast ett enat Europa kan vara suveränt i förhållande till resten av världen,” sade Donald Tusk.

Bakgrund

Romfördragen var grundfördragen om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). De undertecknades den 25 mars 1957 och trädde i kraft den 1 januari 1958.

De nya gemenskaperna fick institutionella strukturer som liknade Europeiska kol- och stålgemenskapens struktur och bestod också av fyra institutioner: en kommission, ett råd och en med kol- och stålgemenskapen gemensam församling och domstol.

Det första mötet i Europeiska ekonomiska gemenskapens råd ägde rum den 25 januari 1958 med Belgiens utrikesminister Victor Larock som ordförande.

Senast ändrad den 27.3.2017