Romfördragen 60 år, 25.3.2017

Europeiska rådet
  • Europeiska rådet
  • 25.3.2017
  • Rom
  • Leds av Donald Tusk

Information till medierna

Viktiga punkter på dagordningen

Den 25 mars samlas EU:s stats- och regeringschefer i Rom i Italien med anledning av att det är 60 år sedan Romfördragen undertecknades. Det ger möjlighet till diskussion om läget i Europeiska unionen i dag och om integrationsprocessens framtid. Ledarna väntas anta en förklaring om en gemensam vision för de kommande åren.

”Det blir ett tillfälle att fira vår gemensamma historia och utvärdera 60 år av integration. Det är ingen hemlighet att det historiska tillfälle vi står inför kräver djupare och mera grundlig reflektion över de utmaningar som unionen står inför, på kort sikt och längre sikt.”

Donald Tusk, Italiens premiärminister Paolo Gentiloni och Maltas premiärminister Joseph Muscat i inbjudan till EU-ländernas stats- och regeringschefer.

Förberedelser inför årsdagen

Besök i Rom

En vecka före firandet reste Donald Tusk till Rom där han deltog i konferensen för talmännen i EU-ländernas parlament i samband med 60-årsdagen av Romfördragen. Han träffade även Italiens president Sergio Mattarella.

”Med Romfördragen inleddes en process som därefter gett ännu fler länder friheten och välståndet tillbaka, både i öst och väst”, sade Donald Tusk i den italienska senaten den 17 mars 2017. ”Det gör att vi bättre förstår att när Europa är svagt kommer Europas länder att vara svaga. När Europa är starkt kommer Europas länder att vara starka.”

Informellt möte i Bryssel

Fredagen den 10 mars höll de 27 ledarna ett informellt möte i Bryssel för att förbereda 60-årsdagen av undertecknandet av Romfördragen och diskuterade de viktigaste inslagen i Romförklaringen.

Diskussionen inriktades på EU:s framtid, bland annat tankarna om ett EU i olika hastigheter.

”När vi diskuterar olika scenarier för Europa bör vårt främsta mål vara att förstärka tilliten och enheten de 27 länderna sinsemellan. Efter dagens diskussion kan jag säga öppet att samtliga 27 ledare är överens om detta mål,” sade Donald Tusk vid presskonferensen efter mötet.

Toppmötet på Malta

Tidigare i år träffades de 27 ledarna även i Malta för att börja förbereda 60-årsdagen i Rom. Diskussionerna byggde på den politiska reflektion om EU:s framtid med 27 medlemsstater som inleddes omedelbart efter det att Storbritannien röstade för att lämna EU den 23 juni 2016 och fortsatte i Bratislava den 16 september 2016.

Program

24.3.2017 15.30

(sidoarrangemang)

Ordförandena för EU:s institutioner träffar arbetsmarknadens parter (fackförbund och näringslivsorganisationer) med Italiens premiärminister som värd.

Palazzo Chigi

18.00

(sidoarrangemang)

Audiens hos påve Franciskus för EU:s stats- och regeringschefer

Vatikanen

25.3.2017 9.00

Mötesdeltagarna anländer

Capitolium

10.00

Firande med anledning av att det var 60 år sedan Romfördragen undertecknades

Capitolium

11.45

Ceremoni för undertecknande av Romförklaringen

Capitolium

11.50

Gruppfoto

Capitolium

12.00

Presskonferens med Donald Tusk, kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och parlamentets talman Antonio Tajani samt premiärminister Paolo Gentiloni och premiärminister Joseph Muscat

Capitolium

13.00

Lunch med Italiens president Sergio Mattarella som värd

Quirinalpalatset

14.00

(sidoarrangemang)

March for Europe 2017

Bakgrund

Romfördragen var grundfördragen om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). De undertecknades den 25 mars 1957 och trädde i kraft den 1 januari 1958.

De nya gemenskaperna fick institutionella strukturer som liknade Europeiska kol- och stålgemenskapens struktur och bestod också av fyra institutioner: en kommission, ett råd och en med kol- och stålgemenskapen gemensam församling och domstol.

Det första mötet i Europeiska ekonomiska gemenskapens råd ägde rum den 25 januari 1958 med Belgiens utrikesminister Victor Larock som ordförande.

Senast ändrad den 20.3.2017