Europeiska rådets möte (art.50), 22.6.2017

Europeiska rådet
  • Europeiska rådet
  • 22.6.2017
  • Leds av Donald Tusk

Europeiska rådet (artikel 50) i konstellationen EU-27 såg över den senaste utvecklingen i förhandlingarna med anledning av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget.

I samband med mötet godkände ledarna förfarandena för omlokalisering av de EU-byråer som för närvarande har sitt huvudkontor i Storbritannien.

Senast ändrad den 23.6.2017