Socialt trepartstoppmöte, 18.10.2017

Europeiska rådet
  • Europeiska rådet
  • 18.10.2017
  • Leds av Donald Tusk

Huvudtema för detta sociala trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning är ”Att forma Europas framtid: stärkt motståndskraft och främjande av ekonomiska och sociala framsteg för alla”.

Diskussionerna kommer att handla om tre områden:

  • Europas sociala dimension
  • hur vi ökar arbetsmarknadsparternas deltagande i politik och reformer på nationell nivå och vilka framsteg som gjorts på detta område
  • investeringar i lärande i en digital ekonomi och ett digitalt samhälle

Program

14.00

Möte (Europabyggnaden)

17.00

Gruppfoto (Europabyggnaden)

17.15

Presskonferens (Europabyggnaden)

Vad handlar trepartstoppmötet om?

Det är ett forum för dialog mellan EU:s institutioner på ordförandenivå och den europeiska arbetsmarknadens parter på högsta ledningsnivå. Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande agerar gemensamt ordförande tillsammans med stats- eller regeringschefen för det land som innehar det roterande ordförandeskapet – i detta fall Estlands premiärminister.

Arbetsgivarna företräds av BusinessEurope, Europeiskt centrum för offentliga företag (CEEP) och Europeiska sammanslutningen för hantverksföretag och små och medelstora företag (UEAPME).

Facket företräds av Europeiska fackliga samorganisationen (EFS).

Senast ändrad den 16.10.2017