Utrikesrådet, 14.11–15.11.2016

Europeiska unionens råd
Senast ändrad den 16.11.2016