Allmänna rådet, 14.9.2015

Europeiska unionens råd
  • Europeiska unionens råd
  • möte nr 3407
  • Bryssel
  • 14.9.2015
  • Deltagarlista