Toppmötet mellan EU och USA i Bryssel, 26.3.2014

Europeiska rådet
  • Europeiska rådet
  • 26.3.2014
  • Bryssel

Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, och president Barack Obama, som träffades vid toppmötet mellan EU och USA i Bryssel, diskuterade det starka partnerskapet mellan EU och USA, internationell utrikespolitik, krisen i Ukraina och centrala globala utmaningar.

Internationell utrikespolitik och Ukrainakrisen

Den senaste tidens händelser i Ukraina har bekräftat att ett starkt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenta staterna angående fred och säkerhet är av avgörande betydelse.

När det gäller Ukraina är den främsta prioriteringen för president Obama, ordförande José Manuel Barroso och ordförande Herman Van Rompuy att trappa ner situationen. De noterade inledande positiva steg i riktning mot inledande av förhandlingar i det första mötet mellan den ryske och den ukrainske utrikesministern och i Rysslands stöd för OSSE-uppdraget i Ukraina.

Ledarna från EU och USA diskuterade också förhandlingar med Iran angående landets kärntekniska program samt humanitära tragedier i Syrien och Centralafrikanska republiken. De reagerade på massdödsdomen mot 500 medlemmar av Muslimska brödraskapet i Egypten och uppmanade de egyptiska myndigheterna att återupprätta rättsstaten.

Efter det att G8-mötet ställts in kom Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso och president Barack Obama överens om att träffas igen i Bryssel och hålla nästa G7-toppmöte där i juni.

Ekonomi och globala utmaningar

Förstärkt ekonomisk tillväxt och skapande av sysselsättning är fortfarande centralt på båda sidorna om Atlanten. EU och Förenta staterna har vidtagit viktiga åtgärder för att stabilisera de finansiella förhållandena och övervinna krisen. EU förblir fast beslutet att bygga upp en djup och äkta ekonomisk union, inklusive en bankunion.

Ledarna från EU och USA talade om energitrygghet  och att minska Europas beroende av rysk gas. José Manuel Barroso välkomnade utsikten till gasexport från USA i framtiden eftersom ytterligare globala leveranser skulle vara till nytta för Europa och andra strategiska partner.

De talade om klimatförändring och bekräftade att de är fast beslutna att verka för antagande av ett globalt protokoll 2015.

Ledarna från EU och USA förnyade sitt engagemang för ett starkt transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar. Detta bör gå utöver ett frihandelsavtal och åter bekräfta Europas och Förenta staternas gemensamma värden demokrati, individens frihet, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, och ett gemensamt engagemang för öppna samhällen och ekonomier.

Toppmötet utgjorde också ett tillfälle att ta upp de europeiska medborgarnas farhågor angående USA:s övervakningsprogram. Ett paraplyavtal om uppgiftsskydd håller på att utarbetas.

Ledarna bekräftade att de är fast beslutna att fullborda säkra viseringsfria researrangemang mellan Förenta staterna och alla EU-medlemsstater så snart som möjligt.

Om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

EU och USA har beslutat att intensifiera sina ekonomiska förbindelser och enades om att inleda förhandlingar om ett omfattande handels- och investeringsavtal. Syftet är att undanröja handelshinder inom en lång rad ekonomiska sektorer för att göra det lättare att köpa och sälja varor och tjänster mellan EU och USA.

Senast ändrad den 20.11.2014