Toppmötet mellan EU och Kanada i Bryssel, 30.10.2016

internationellt toppmöte
  • internationellt toppmöte
  • 30.10.2016
  • 12:00
  • Bryssel

Mötesinformation

De viktigaste resultaten

Den 30 oktober träffades EU:s ledare och Kanadas premiärminister i Bryssel för det 16:e toppmötet mellan EU och Kanada.

Donald Tusk, ordförande för Europeiska rådet, Jean-Claude Juncker, ordförande för Europeiska kommissionen, Robert Fico, premiärminister i Slovakien som innehar det roterande ordförandeskapet i rådet, och Justin Trudeau, Kanadas premiärminister, undertecknade det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan EU och Kanada vid toppmötet.

Ceta är det mest omfattande och progressiva handelsavtal som har funnits mellan EU och Kanada. Genom Ceta försvinner mer än 99 % av de tullar som just nu skapar hinder för handeln mellan EU och Kanada. Detta väntas leda till att den bilaterala handeln ökar med 12 miljarder euro om året och att tillväxt och nya jobb skapas på båda sidor om Atlanten.

Ledarna undertecknade också ett strategiskt partnerskapsavtal. Det ska leda till fördjupat samarbete mellan EU och Kanada på områden som utrikespolitik, krishantering, säkerhet och försvar, energi och klimat, ökad rörlighet och kontakter mellan människor.

Dessutom antog de en gemensam förklaring om partnerskapet mellan EU och Kanada.

I den gemensamma förklaringen åtog sig ledarna att förstärka det internationella samarbetet mellan EU och Kanada i olika internationella forum och i en rad olika frågor.

Ukraina

Ledarna fördömde särskilt Ryska federationens olagliga annektering av Krim och Sevastopol. De betonade sitt engagemang för Ukrainas självständighet och territoriella integritet och uppmanade alla parter att genomföra Minskavtalen.

Syrien

Ledarna krävde att fientligheterna ska upphöra och efterlyste insatser för en politisk lösning. De bekräftade sitt stöd för FN:s särskilda sändebud Staffan de Mistura och hans ansträngningar för att förbereda ett återupptagande av samtal mellan de syriska motparterna.

Migration och flyktingar

EU och Kanada underströk behovet av en global ansvarsfördelning när det gäller hanteringen av migrations- och flyktingkrisen. Båda parterna vill stärka samarbetet på detta område. EU välkomnade Kanadas insatser när det gäller vidarebosättning för syriska flyktingar.

Ett annat resultat från toppmötet är att viseringskraven ska hävas för alla EU-medborgare, vilket innebär att Kanada beslutat att häva kraven för alla bulgariska och rumänska medborgare i slutet av 2017.

 

Senast ändrad den 7.11.2016