Givarkonferens i Bryssel för Syriens och dess grannländers framtid, 4.4–5.4.2017

Europeiska unionens råd
  • Europeiska unionens råd
  • 4.4–5.4.2017
  • Bryssel

De viktigaste resultaten

Europeiska unionen, Tyskland, Kuwait, Norge, Qatar, Storbritannien och FN ledde givarkonferensen för Syriens och dess grannländers framtid i Bryssel den 5 april 2017.

”Investeringar i politiskt arbete för att stödja en lösning på krisen är avgörande för att säkra en framtidi i demokrati och frihet för Syrien och Syriens folk. Endast syrierna kan ingå en överenskommelse som säkrar freden. Men det internationella samfundets och grannländernas engagemang i dag för att stödja syrierna i ansträngningarna att åstadkomma en fredlig framtid är mycket viktigt. I dag har vi varit tydliga med att en hållbar fred i Syrien, för alla syrier, fortsatt är målet för allas vårt gemensamma arbete."

Federica Mogherini, EU:s utrikesrepresentant

Konflikten i Syrien har lett till ödeläggelse och mänskligt lidande i enorm omfattning. Dagen efter anfallen på Khan Sheikhun fördömde konferensen den syriska regeringens och IS/Daishs användning av kemiska vapen som fastställts av FN:s och OPCW:s gemensamma utredningsmekanism, liksom anfallen dagen dessförinnan. Användningen av kemiska vapen, överallt och av vem det vara må, måste upphöra omedelbart.

Konferensen antog en gemensam förklaring som innehöll särskilda delar om stöd till motståndskraften i mottagande länder och hos flyktingar i samband med Syrienkrisen för Jordanien och Libanon.

Deltagarna enades om att för att kunna möta de mycket omfattande behoven hos befolkningen i Syrien och grannländerna, och stärka värdsamhällenas motståndskraft, krävs betydande ekonomiskt stöd och innovativa och helhetsinriktade strategier. Deltagarnas generositet har resulterat i utfästelser på 6 miljarder US-dollar (5,6 miljarder euro) för 2017.

Konferensen, som hölls på ministernivå, sammanförde 70 länder, internationella organisationer och det civila samhället.

Den 4 april anordnades tematiska sessioner av EU och konferensledningen tillsammans med FN-byråer och andra internationella organisationer, icke-statliga organisationer och civilsamhället, med inriktning på olika aspekter av internationellt stöd som svar på krisen i Syrien och regionen.

8:30

Tematisk session – den humanitära situationen i Syrien: behov, utmaningar och vägen framåt

Plats: Residence Palace-byggnaden

Inledningsanförande av Christos Stylianides, EU-kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering.

15:30

Tematisk session – stöd för värdländernas och flyktingarnas motståndskraft mot bakgrund av krisen i Syrien

Plats: Residence Palace-byggnaden

Avslutningsanförande av Johannes Hahn, EU-kommissionär med ansvar för europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar.

7:30

Delegationerna anländer / korta uttalanden

Plats: Europabyggnaden.

9:00

Inledningssession

med anföranden av

  • FN:s generalsekreterare António Guterres
  • EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini
  • Premiärministrarna i Syriens grannländer: Hani Al-Mulki (Jordanien) och Saad Al-Hariri (Libanon)
  • Utrikesministrarna från de länder som leder konferensen: Sigmar Gabriel (Tyskland) Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah (Kuwait), Børge Brende (Norge), Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani (Qatar), Boris Johnson (Storbritannien)
10:15

Gruppfoto

10:45

Stöd för Syriens framtid

Denna del leddes av EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini.

13:45
14:20

Invigning av utställning om återuppbyggnad av kulturarv: Rising from destruction – Ebla-Nimrud-Palmyra

Justus Lipsius-byggnaden

14:30

Stöd till regionen och flyktingarna – genomförande av Londonåtagandena och vägen framåt

Inledning och sammanfattning av Johannes Hahn, EU-kommissionär med ansvar för europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar.
Denna del leddes Tyskland, Qatar och Storbritannien

16:15

Syrien – humanitärt bistånd och motståndskraft

Inledning och sammanfattning av Christos Stylianides, EU-kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering.
Denna del leddes av Norge och Kuwait

18:00

Slutord

Christos Stylianides, EU-kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering

Senast ändrad den 11.4.2017