Toppmöte EU–Japan, 6.7.2017

internationellt toppmöte
  • internationellt toppmöte
  • 6.7.2017
  • 00.00

Toppmötet mellan EU och Japan ägde rum den 6 juli i Bryssel. Vid toppmötet tillkännagav ledarna en politisk överenskommelse om ett ambitiöst frihandelsavtal mellan EU och Japan och närmare politiskt samarbete utifrån gemensamma värderingar, mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker företrädde EU vid toppmötet.

Ledarna antog ett uttalande efter toppmötet, samt ett uttalande om Nordkorea.

Avtal om ekonomiskt partnerskap

EU:s och Japans ledare nådde principiell enighet om ett avtal om ekonomiskt partnerskap. Avtalet kommer att främja handeln och det ekonomiska partnerskapet mellan EU och Japan genom att det behandlar frågor som

  • marknadstillträde för varor (däribland bilar och mejeriprodukter), tjänster och investeringar
  • upphandling, inbegripet järnvägar
  • icke-tariffära åtgärder
  • skydd av geografiska beteckningar
  • immateriella rättigheter.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan kommer att utgöra grunden för att främja fri och rättvis handel mellan två av de viktigaste globala ekonomier, och avvisar alla former av protektionism. Det stärker också EU:s och Japans åtagande att arbeta ännu närmare om inrättandet av nya internationella standarder i framtiden.

Även om det finns de som menar att isolationism och sönderfall är på väg tillbaka, visar vi att så inte är fallet. Att världen inte behöver gå hundra år tillbaka i tiden. Tvärtom. Det måste inte alls vara så. Det har vi och Japan bevisat.”

Donald Tusk vid presskonferensen efter toppmötet mellan EU och Japan i Bryssel

Respektive förhandlingsgrupper kommer att slutföra avtalet, så att interna förfaranden kan inledas så snart som möjligt, både i EU och i Japan.

Strategiskt partnerskapsavtal

Japan och EU enades också om principerna för det strategiska partnerskapsavtalet. Detta kommer att ge en ram för ett ännu närmare och mer strategiskt samarbete mellan EU och Japan.

Det strategiska partnerskapsavtalet betonar de gemensamma värderingar och principer som ligger till grund för partnerskapet mellan EU och Japan, vilket inbegriper mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

”Denna grund av gemensamma värderingar som vi inte bara respekterar, utan som vi i enlighet med det strategiska partnerskapsavtalet har åtagit oss att främja, har gjort det möjligt för oss att slutföra förhandlingarna. Viktigast av allt – ingen har dragit det kortaste strået.”

Donald Tusk vid presskonferensen efter toppmötet mellan EU och Japan i Bryssel

Nordkorea

Vid toppmötet uppmanade ledarna FN:s säkerhetsråd att snarast anta en ny resolution om Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) efter att landet nyligen skjutit upp en ballistisk robot som möjligen har interkontinental räckvidd.

De uppmanade också Nordkorea att avsluta sina kärnvapenprogram, program för andra massförstörelsevapen och ballistiska robotprogram, och att inleda en trovärdig dialog med det internationella samfundet.

Se även

Senast ändrad den 7.7.2017