G20-toppmötet i Hamburg, 7.7–8.7.2017

internationellt toppmöte
 • internationellt toppmöte
 • 7.7–8.7.2017
 • Tyskland

G20-ledarna träffades i Hamburg, Tyskland, den 7–8 juli. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker företrädde EU vid toppmötet. Temat för årets toppmöte var ”En sammanlänkad värld”.

Ledarna antog en förklaring med fokus på att

 • dela globaliseringens fördelar
 • bygga upp motståndskraft
 • främja hållbar försörjning
 • ta ansvar

De antog också en handlingsplan för att stärka samarbetet i kampen mot terrorism och bekämpa utländska terroriststridande.

På området energi och klimat noterade ledarna USA:s beslut att dra sig ur Parisavtalet. Ledarna för de övriga G20-medlemmarna konstaterade att Parisavtalet är oåterkalleligt och de ställde sig bakom den klimat- och energihandlingsplan för tillväxt som upprättades vid G20-toppmötet i Hamburg.

Vad gäller migrations- och flyktingkrisen enades ledarna om att intensifiera samordningen och ta itu med människosmugglare och människohandlare. Andra prioriteringar för ledarna är att åtgärda de bakomliggande orsakerna till migration och stödja ursprungs- och transitländer.

”Smuggling av migranter är en organiserad verksamhet. Förra året genererade den 1,6 miljarder dollar bara i Libyen. Dessa vinster gör det möjligt för smugglarna att kontrollera vissa delar av landet. Dessutom samarbetar de med terrorister och undergräver Libyens stabilisering ännu mer.”

Donald Tusk vid presskonferensen inför G20-toppmötet den 7 juli 2017

Ledarna framhöll att folk behöver få mer hjälp med att utnyttja de möjligheter och fördelar som den ekonomiska globaliseringen för med sig. De diskuterade också hur man ska gå vidare i arbetet med att bygga upp ett öppet och motståndskraftigt finansiellt system.

Ledarna åtog sig att öka det internationella skattesamarbetet och den finansiella insynen samt ta itu med stålindustrins kapacitetsöverskott.

Afrikas utveckling var en fortsatt stark prioritering för G20. Ledarna lanserade ett partnerskap mellan G20 och Afrika för att främja tillväxt och sysselsättning i Afrika. Partnerskapet omfattar G20-initiativet för ungdomssysselsättning på landsbygden, som ska bidra till att skapa 1,1 miljoner nya jobb fram till år 2020.

Ledarna framhöll att det är viktigt att dra nytta av digitaliseringen för att skapa hållbar tillväxt för alla. Människors digitala kompetens måste främjas för att bättre förbereda dem för framtidens arbetsmarknad.

Ledarna enades också om att vidta ytterligare åtgärder för jämställdhet. De betonade att digitaliseringen och informations- och kommunikationstekniken spelar en viktig roll för kvinnors egenmakt.

Dessutom framhöll ledarna värdet av internationellt samarbete på hälso- och sjukvårdsområdet, särskilt för att bekämpa antimikrobiell resistens.

Det 13:e G20-toppmötet kommer att hållas i Argentina år 2018.

Andra G20-dokument

G20-ledarna enades också om flera andra dokument:

EU:s prioriteringar vid G20-ledarnas toppmöte

Donald Tusk och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker redogjorde för de centrala frågorna för toppmötet i en gemensam skrivelse till EU:s stats- och regeringschefer:

 • G20:s roll för att få den globala ekonomin att fungera för alla
 • öppet och rättvist regelbaserat multilateralt handelssystem och motståndskraftigt internationellt monetärt och finansiellt system
 • ekonomiska vinster med klimatåtgärder och den digitala revolutionens möjligheter
 • skatteundandragande och skatteflykt
 • kamp mot terrorism och terroristfinansiering
 • delat ansvar för flyktingar och migranter, och partnerskap med Afrika för investeringar, tillväxt och sysselsättning

Bakgrund

I G20 ingår 19 länder plus EU. Medlemmarna i G20 står för över 80 % av världens bruttonationalprodukt (BNP) och nästan två tredjedelar av världens befolkning.

G20 inrättades mitt under den ekonomiska krisen 2008 för att öka det internationella ekonomiska samarbetet. Sedan dess har medlemmarna träffats varje år för att diskutera en rad frågor med koppling till ekonomiskt och finansiellt samarbete.

EU:s medlemskap i G20-gruppen

EU är fullvärdig medlem av G20 tillsammans med fyra av dess medlemsländer: Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien. Dessutom är Spanien permanent inbjuden till G20 och Nederländerna är partnerland.

EU har sin egen plats vid G20-bordet eftersom unionen är en av de största globala ekonomiska aktörerna med särskilda befogenheter när det gäller handelsfrågor, ekonomisk politik, finansiella regleringar, utveckling, energi och klimatförändringar.

Senast ändrad den 10.7.2017