Gå till innehåll
E-postabonnemang
Glimtar från toppmötet mellan EU och Ukraina i Kiev (Ukraina) den 12–13 juli 2017.

De viktigaste resultaten

Vid toppmötet i Kiev välkomnade parterna att associeringsavtalet hade ratificerats och att liberaliseringen av viseringsbestämmelserna för ukrainska medborgare nyligen trätt ikraft. Båda dessa händelser är viktiga steg för att stärka partnerskapet mellan EU och Ukraina.

”På toppmötet passar det bra att fira den starka och fördjupade vänskapen mellan EU och Ukraina.”

Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande

Ledarna diskuterade

  • vikten av att genomföra ambitiösa reformer, särskilt i kampen mot korruption
  • konflikten i östra Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol, inbegripet genomförandet av Minskavtalen
  • sätt att maximera de fördelar och möjligheter som associeringsavtalet mellan EU och Ukraina ger

Europeiska unionen representerades av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Ukraina representerades av landets president Petro Porosjenko.

Associeringsavtalet mellan EU och Ukraina

Ledarna välkomnade att alla EU-länder har ratificerat associeringsavtalet, inbegripet ett fördjupat och omfattande frihandelsområde. Avtalet träder i kraft den 1 september 2017.

”... för mig är kärnan i associeringsavtalet fortfarande formuleringen att ’Europeiska unionen erkänner Ukrainas strävan att närma sig EU och välkomnar dess europeiska val’.”

Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande

Associeringsavtalet har till stor del redan genomförts. Många politiska och sektorsinriktade delar av avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 1 september 2014, och handelsdelen, dvs. det djupgående och omfattande frihandelsområdet, har tillämpats provisoriskt sedan den 1 januari 2016. Handeln mellan EU och Ukraina fortsatte att växa under denna tid och EU har stärkt sin ställning som Ukrainas viktigaste partner. Handeln mellan parterna ökade med nästan 30 % under det första kvartalet 2017 jämfört med det första kvartalet 2016.

Krisen och konflikten i Ukraina

EU upprepade att det stöder Ukrainas enhet, suveränitet och territoriella integritet. Ledarna efterlyste ett fullständigt genomförande av Minskavtalen och betonade Rysslands särskilda ansvar för avtalens genomförande.

Eftersom det inte har gjorts några framsteg i genomförandet av Minskavtalen, beslutades EU:s ledare vid junitoppmötet i Bryssel att förlänga de ekonomiska sanktionerna mot vissa sektorer i den ryska ekonomin.

”I dag har EU på nytt gjort klart att vi står orubbligt bakom Ukraina mot Rysslands aggression och försök att undergräva Ukrainas självständighet”, sade Donald Tusk efter toppmötet.

Vidare hade rådet nyligen förlängt sanktionerna med ett år med anledning av Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol. Vid toppmötet mellan EU och Ukraina i Kiev har EU upprepat sitt åtagande att genomföra sin politik om icke-erkännande.

Reformagendan

EU:s ledare uppmanade Ukraina att fortsätta att genomföra reformerna, särskilt åtgärderna mot korruption.

EU-ledarna lyfte fram de konkreta resultat som uppnåtts tack vare EU:s stödprogram och betonade att det är viktigt att genomföra alla politiska åtgärder som är knutna till programmets tredje utbetalning senast i slutet av året.

De diskuterade även prioriteringarna för EU:s bistånd 2017, som omfattar stöd till förvaltningen av de offentliga finanserna, östra Ukrainas regioner och energieffektivitet samt tekniskt bistånd till viktiga reformer och associeringsavtalets genomförande.

Viseringsliberalisering

Toppmötet passade ledarna på att välkomna att viseringsfriheten för ukrainska medborgare nyligen hade trätt i kraft.

Sedan den 11 juni 2017 kan alla ukrainska medborgare med biometriska pass resa till EU i upp till 90 dagar utan visering för affärs- turist- och familjeändamål.

Se även