Toppmöte mellan EU och Indien i New Delhi, 6.10.2017

internationellt toppmöte
  • internationellt toppmöte
  • 6.10.2017

Den 6 oktober 2017 stod Indien värd för det 14:e toppmötet mellan EU och Indien i New Delhi. Ledarna diskuterade utrikes- och säkerhetspolitik, migration, handel, klimat, forskning och innovation.

Donald Tusk och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker företrädde EU vid toppmötet. Indien företräddes av premiärminister Narendra Modi.

Vid toppmötet uppmärksammade man att det har gått 55 år sedan EU och Indien upprättade diplomatiska förbindelser.

”Jag är glad över att vi idag har enats om att vidareutveckla den politiska dimensionen av våra förbindelser, utveckla våra dynamiska handels- och investeringsförbindelser och intensifiera vårt samarbete i globala och regionala frågor.”

Donald Tusk vid toppmötets presskonferens

Ledarna antog ett gemensamt uttalande som bekräftade deras åtagande att stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och Indien.

EU:s och Indiens ledare antog också gemensamma förklaringar om följande särskilda frågor:

Strategiskt partnerskap

Vid toppmötet bekräftade ledarna bekräftade sitt åtagande att fördjupa och stärka det strategiska partnerskapet mellan Indien och EU.

De välkomnade också framstegen i genomförandet av åtgärdsagendan 2020 för EU och Indien. Detta är den färdplan för bilateralt samarbete som godkändes vid det senaste toppmötet mellan Indien och EU.

Säkerhet

EU:s och Indiens ledare fördömde i starka ordalag den senaste tidens terroristattacker runtom i världen. De uppmanade det internationella samfundet att stå enade i kampen mot terrorismen.

Ledarna antog ett gemensamt uttalande om samarbete mot terrorism för att bekämpa utländska terroriststridande, finansiering av terrorism och vapenleveranser.

EU och Indien bekräftade också sitt åtagande om ytterligare samarbete om sjöfartsskydd i och utanför Indiska oceanen. Ledarna välkomnade att EU:s marina insats Atalanta och den indiska flottan har återupptagit sina gemensamma taktiska övningar i Adenviken.

Utrikespolitik

Ledarna manade till ett slut på våldet mot rohingyaminoriteten i Myanmar/Burma och krävde att freden i delstaten Rakhine återupprättas utan dröjsmål.

”Rohingyafolket måste ges möjlighet att återvända frivilligt under säkra och värdiga former. Vi uppmanar till att rekommendationerna från den internationella rådgivande kommittén för Rakhine genomförs i syfte att ta itu med de bakomliggande orsakerna till denna kris.”

Donald Tusk vid toppmötets presskonferens

Vad gäller situationen på Koreahalvön fördömde båda sidorna Nordkoreas kärnvapenprov den 3 september 2017. EU och Indien krävde kärnvapennedrustning på Koreahalvön och att hela världssamfundet fullt ut genomför alla sanktioner från FN:s säkerhetsråd.

”Europeiska unionen, Indien och världssamfundet i dess helhet har ett ansvar för att agera beslutsamt för att åstadkomma fredlig kärnvapennedrustning på Koreahalvön.”

Donald Tusk vid toppmötets presskonferens

Vad gäller den iranska kärnteknikfrågan bekräftade Indien och EU sitt stöd för det fortsatta fullständiga genomförandet av den gemensamma övergripande handlingsplanen.

Vad Ukraina beträffar betonade ledarna sitt starka stöd för en diplomatisk lösning genom att samtliga parter fullt ut genomför Minskavtalen.

Globala utmaningar

EU:s och Indiens ledare diskuterade den globala migrations- och flyktingkrisen och enades om nära samordning i frågan.

”Världssamfundet har ett ansvar för att bekämpa människosmugglare som utnyttjar utsatta människor och kränker statsgränser.”

Donald Tusk vid toppmötets presskonferens

Ledarna bekräftade sitt stöd till FN:s reformagenda och sitt engagemang för starkare global styrning

Vad gäller klimatförändringarna betonade ledarna sitt engagemang för Parisavtalet och enades om att intensifiera samarbetet om genomförandet av klimatavtalet. EU och Indien antog ett gemensamt uttalande om ren energi och klimatförändringar.

EU och Indien upprepade även sitt åtagande att samarbeta om gemensamma prioriteringar för att uppnå målen för hållbar utveckling.

Handel

EU:s och Indiens ledare uttryckte att de gemensamt står bakom en förstärkning av det ekonomiska partnerskapet mellan Indien och EU.

Ledarna noterade de ansträngningar som pågår på båda sidor med att förnya kontakterna i syfte att återuppta förhandlingarna om ett omfattande handels- och investeringsavtal mellan Indien och EU.

Se även

Senast ändrad den 9.10.2017