Femte toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU, 29.11–30.11.2017

internationellt toppmöte
 • internationellt toppmöte
 • 29.11–30.11.2017
 • Abidjan

Information till medierna

Ackreditering för toppmötet kan begäras fram till och med den 17 november på nedanstående webbsida:

Följ #AUEU

Investera i ungdomar för en hållbar framtid

Det femte toppmötet mellan Afrikanska unionen (AU) och EU äger rum den 29–30 november 2017 i Abidjan, Elfenbenskusten.

2017 är ett avgörande år för förbindelserna mellan EU och Afrika, eftersom det nu är tio år sedan den gemensamma strategin för EU och Afrika antogs.

Det här toppmötet mellan AU och EU är viktigt för att stärka de politiska och ekonomiska banden mellan de båda kontinenterna.

Vid toppmötet ska Afrikas och EU:s politiska ledare diskutera de framtida förbindelserna mellan EU och Afrika med fokus på investeringar i ungdomar. Det är en mycket viktig prioritering för Afrika och EU eftersom 60 % av Afrikas befolkning är yngre än 25 år.

Andra prioriteringar i partnerskapet EU–Afrika kommer att diskuteras vid toppmötet. Det handlar bland annat om

 • fred och säkerhet
 • samhällsstyrning och demokrati, mänskliga rättigheter, migration och rörlighet
 • investeringar och handel
 • kompetensutveckling
 • jobbskapande

Sidoevenemang

Det centrala temat för toppmötet är ungdomar, och ungdomar kommer därför att delta aktivt i förberedelserna inför toppmötet i Abidjan.

Vid det 4:e ungdomstoppmötet Afrika–Europa den 9–11 oktober i Abidjan deltog 120 ungdomsledare. De enades om en förklaring med rekommendationer till toppmötet i november.

Med utgångspunkt i denna förklaring kommer 36 unga människor från EU och Afrika att fortsätta arbetet genom uppföljningsinitiativet AU-EU youth plug-in initiative. Mellan den 12 oktober och den 29 november kommer de att utarbeta förslag inför toppmötet.

Dessutom anordnas det 6:e företagarforumet EU–Afrika den 27 november i Abidjan. Målet är att stimulera investeringar som gynnar utvecklingen i Afrika. Unga och kvinnliga företagare kommer att stå i fokus för forumets diskussioner.

Civilsamhällesforumet EU–Afrika möttes tidigare i år, den 11–13 juli i Tunis. Det var tredje gången som civilsamhällesorganisationer från Afrika och EU möttes. De antog en förklaring om att det är viktigt att civilsamhället deltar i förbindelserna mellan EU och Afrika.

EU och Afrika i siffror

EU och EU-länderna är den största bidragsgivaren för utveckling, stabilitet och fred i Afrika:

 • 21 miljarder euro mottog Afrika i utvecklingsbistånd 2016 av EU och EU-länderna, de största biståndsgivarna i Afrika
 • 32 miljarder euro investerades i Afrika 2015 av EU-företag, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av de totala utländska direktinvesteringarna i Afrika
 • 3,35 miljarder euro avsätts för Europeiska fonden för hållbar utveckling och det bör ge upp till 44 miljarder euro i investeringar
 • 7 civila och militära EU-uppdrag är utplacerade i Afrika
 • 1,4 miljarder euro har avsatts för utbildningsprogram i Afrika 2014–2020

Föregående toppmöte

Vid det fjärde toppmötet mellan AU och EU 2014 samlades mer än 60 politiska ledare från EU och Afrika för att diskutera de framtida förbindelserna mellan EU och Afrika och stärka banden mellan de båda kontinenterna.

Se även

Senast ändrad den 18.10.2017