En EU-medlemsstat som vill ansluta sig till euroområdet måste uppfylla de så kallade konvergenskriterierna. Det är ekonomiska och rättsliga villkor som man enades om i Maastrichtfördraget 1992 och kallas också "Maastrichtkriterierna". 

Det slutliga beslutet om en EU-medlemsstats anslutning till euroområdet fattas av Europeiska unionens råd på grundval av ett förslag från kommissionen och efter det att Europaparlamentet har hörts.  

Alla EU-medlemsstater har åtagit sig att införa euron, utom Danmark och Förenade kungariket som har så kallade undantagsklausuler i EU-fördragen som undantar dem från kravet på att införa euron. Dessa 2 länder kan emellertid ansöka om medlemskap i euroområdet om de bestämmer sig för att göra det.

För närvarande omfattar euroområdet 19 medlemsstater: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.

Centrala fakta om euron

  • för närvarande har 19 medlemsstater euron som valuta och den används av nära 337,5 miljoner EU-medborgare
  • euron infördes som en bokföringsvaluta i 11 medlemsstater den 1 januari 1999
  • eurosedlar och euromynt sattes i omlopp den 1 januari 2002