EU arbetar för att öka en rättvis rörlighet för arbetskraften i Europa genom att avlägsna de hinder som står i vägen.

EU bidrar till rörligheten genom att hjälpa arbetssökande och arbetsgivare i Europa att hitta varandra, var de än befinner sig. EU försöker också se till att EU:s mobila arbetstagare inte utnyttjas och hjälpa till med att samordna kampen mot odeklarerat arbete.

Arbetskraftens rörlighet i EU

  • 6,9 miljoner EU-medborgare bor och arbetar utomlands i ett annat EU-land
  • Över 1,1 miljon EU-medborgare är gränsarbetare, dvs. arbetar i ett annat EU-land än det de bor i

Politikens omfattning

1. Reform av Eures, det europeiska nätverket av offentliga arbetsförmedlingar

Reformen syftar till att öka antalet jobb som annonseras på webbportalen Eures och göra dem lättare att hitta. Syftet är också att förbättra hjälpen med jobbsökande och rekrytering runtom i Europa och uppnå bästa möjliga matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Efter en överenskommelse med Europaparlamentet godkände Coreper den 2 december 2015 de nya reglerna.

2. Ett europeiskt forum mot odeklarerat arbete skapas

Det nya forumet, genom att sammanföra kommissionen och nationella myndigheter med ansvar för att bekämpa odeklarerat arbete, gör det möjligt att utbyta information och bästa praxis. Med tiden är det tänkt att man ska gå vidare och använda forumet för att utbilda personal från olika länder och verka för gemensamma gränsöverskridande inspektioner.

Beslutet om inrättande av forumet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning tisdagen den 11 mars 2016. Forumet lanserades officiellt i maj 2016.

3. Bättre tillämpning av EU:s bestämmelser om utstationerade arbetstagare

Syftet med direktivet om tillämpning av lagstiftningen om utstationering av arbetstagare är att stärka arbetstagarnas rättigheter, underlätta gränsöverskridande tjänster och bekämpa social dumpning. Syftet är att förbättra tillämpningen av befintliga bestämmelser utan att ändra dem.

Beslutet antogs av rådet den 13 maj 2014. Efter antagandet har det nu trätt i kraft. Medlemsstaterna ska senast den 18 juni 2016 införliva direktivet i sin nationella lagstiftning.