EU:s restriktiva åtgärder med anledning av krisen i Ukraina

Tidslinje – EU:s restriktiva åtgärder

14.9.2017

Förlängning av EU:s sanktioner mot verksamhet riktad mot Ukrainas territoriella integritet

4.8.2017

EU lägger till tre personer och tre företag i sanktionsförteckningen

28.6.2017

Förlängning av ekonomiska sanktioner

19.6.2017

Förlängning av sanktionerna med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

13.3.2017

Förlängning av EU:s sanktioner mot verksamhet riktad mot Ukrainas territoriella integritet

Sedan mars 2014 har EU successivt infört restriktiva åtgärder mot Ryssland. Beslutet att vidta åtgärder togs till följd av den olagliga annekteringen av Krim och den avsiktliga destabiliseringen av Ukraina.

EU tillämpar olika typer av restriktiva åtgärder:

 • diplomatiska åtgärder
 • restriktiva åtgärder mot enskilda personer (frysning av tillgångar och inreseförbud)
 • restriktioner när det gäller ekonomiska förbindelser med Krim och Sevastopol
 • ekonomiska sanktioner
 • restriktioner när det gäller ekonomiskt samarbete

Nedan hittar du mer information om varje typ av restriktiva åtgärder.

Diplomatiska åtgärder

2014 års toppmöte mellan EU och Ryssland ställdes in och EU:s medlemsländer beslutade att inte längre hålla regelbundna bilaterala toppmöten. De bilaterala samtalen med Ryssland om viseringsfrågor samt om det nya avtalet mellan EU och Ryssland avbröts.

I stället för ett G8-möte i Sotji hölls ett G7-möte i Bryssel den 4–5 juni 2014. Sedan dess har mötena fortsatt att hållas inom G7-processen.

EU-länderna stödde också avbrytandet av förhandlingarna med Ryssland om anslutning till OECD och Internationella energiorganet.

Individuella restriktiva åtgärder

Frysning av tillgångar och reserestriktioner

149 personer och 38 enheter har fått sina tillgångar frysta och belagts med inreseförbud eftersom de med sin verksamhet undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Dessa åtgärder infördes i mars 2014. De förlängdes senast i september 2017, till och med den 15 mars 2018.

Förskingring av ukrainska statliga medel

I mars 2014 beslutade rådet att frysa tillgångarna för enskilda personer som konstaterats vara ansvariga för förskingring av statliga medel i Ukraina. Dessa åtgärder förlängdes senast i mars 2017, till och med den 6 mars 2018.

Restriktioner när det gäller ekonomiska förbindelser med Krim och Sevastopol

Rådet har beslutat om restriktiva åtgärder med anledning av Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol.

Åtgärderna gäller personer från EU och EU-baserade företag. De är begränsade till Krims och Sevastopols territorium.

Dessa åtgärder omfattar bland annat följande:

 • importförbud för varor från Krim och Sevastopol
 • restriktioner för handel och investeringar vad avser vissa ekonomiska sektorer och infrastrukturprojekt
 • förbud mot tillhandahållande av turisttjänster i Krim eller Sevastopol
 • exportförbud för vissa varor och viss teknik

Den 19 juni 2017 förlängde rådet åtgärderna fram till och med den 23 juni 2018.

Ekonomiska sanktioner som riktar sig mot handel med Ryssland inom vissa ekonomiska sektorer

I juli och september 2014 införde EU ekonomiska sanktioner avseende handel med Ryssland inom särskilda ekonomiska sektorer.

I mars 2015 beslutade EU:s ledare att koppla de befintliga sanktionerna till genomförandet av Minskavtalen, som var planerat till slutet av december 2015. Eftersom Minskavtalen aldrig genomfördes förlängde rådet de ekonomiska sanktionerna till den 31 juli 2016.

De ekonomiska sanktionerna förlängdes därefter med 6 månader den 1 juli 2016, den 19 december 2016 och den 28 juni 2017, alltid på grundval av en bedömning av hur Minskavtalen genomförts. De ekonomiska sanktionerna har nu förlängts till den 31 januari 2018.

Genom dessa restriktiva åtgärder

 • begränsas tillgången till EU:s kapitalmarknader – förstahandsmarknader såväl som andrahandsmarknader för vissa ryska banker och företag
 • införs ett förbud mot export och import av vapen
 • införs ett förbud mot export av varor med dubbla användningsområden för militärt bruk eller för militära slutanvändare i Ryssland
 • inskränks Rysslands tillgång till viss känslig teknik och vissa tjänster som kan användas för oljeproduktion och oljeprospektering

Åtgärder som gäller ekonomiskt samarbete

EU:s ledare införde restriktioner mot ekonomiskt samarbete i juli 2014:

 • EIB ombads att ställa in undertecknande av nya finansieringsinsatser i Ryska federationen
 • EU-länderna kom överens om att samordna sina ståndpunkter i Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings direktion för att även kunna ställa in finansieringen av ny verksamhet
 • genomförandet av EU:s bilaterala och regionala samarbetsprogram med Ryssland omprövades och vissa program avbröts