EU stimulerar ungdomssysselsättningen genom åtgärder för att hjälpa ungdomar under 25 att få tillgång till utbildning och hitta praktikplatser och jobb.

Ungdomsarbetslösheten inom EU-28: fakta och siffror, april 2017

 • 3,9 miljoner ungdomar (under 25 år) var arbetslösa i EU i februari 2017
 • ungdomsarbetslösheten minskade med 475 000 jämfört med februari 2016 i EU
 • i februari 2017 uppgick ungdomsarbetslösheten till 17,3 % i EU, jämfört med 19,3 % i februari 2016
 • Det råder stora skillnader i ungdomsarbetslöshet mellan EU-länderna: från 6,6 % i Tyskland till nästan 45,2 % i Grekland, 41,5 % i Spanien och 35,2 % i Italien

Källa: Eurostat

4 åtgärder som skapar sysselsättning för ungdomar

 • Ungdomsgarantier ska bidra till att alla ungdomar under 25 år får ett bra erbjudande om sysselsättning, vidareutbildning, lärlingsutbildning eller praktik inom fyra månader efter det att de slutat skolan eller blivit arbetslösa
 • Ungdomssysselsättningsinitiativet: EU-finansiering till stöd för ungdomar i regioner med en ungdomsarbetslöshet på över 25 %
 • Bra praktik- och lärlingsplatser ska underlätta övergången från skola till arbete
 • Arbetskraftsrörlighet ska göra det lättare för ungdomar i EU att hitta jobb, praktikplats eller lärlingsutbildning i ett annat EU-land

Europeiska rådet tar tag i ungdomsarbetslösheten

Vid mötet den 27–28 juni 2013 tog Europeiska rådet viktiga steg för att komma till rätta med det akuta problemet med ungdomsarbetslösheten. Besluten innebär följande:

 • Ungdomssysselsättningsinitiativet ska påskyndas och tidigareläggas
 • Ungdomsgarantin ska genomföras snabbare
 • Rörligheten för ungdomar ska öka och arbetsmarknadens parter ska bli mer delaktiga

Ungdomssysselsättningsinitiativet

EU:s ledare kom överens om att satsa de 6 miljarder euro i ungdomssysselsättningsinitiativet som först var avsedda för perioden 2014–2020 redan under 2014 och 2015.

Man har dessutom kommit överens om att outnyttjade EU-medel främst ska användas till att stödja sysselsättning, särskilt för unga, men också inom tillväxtområden som innovation och forskning.

Ungdomar får hjälp att hitta arbete över gränserna

EU-ledarna var överens om att stärka befintliga initiativ som Ditt första Eures-jobb och Erasmus + som också gynnar gränsöverskridande yrkesutbildning.

Eures

På Eures finns det för närvarande över 1,4 miljoner lediga platser, 300 000 cv:n och nästan 9 000 registrerade arbetsgivare runt om i EU.

Medlemsländerna har dessutom blivit uppmanade att använda delar av sina anslag från Europeiska socialfonden till att stödja gränsöverskridande rörlighet.

Lärlingsutbildning

EU:s ledare kom överens om att införa kvalitetskriterier för praktikprogram. Syftet är att föra samman den privata sektorn, arbetsmarknadens parter och företag för att skapa bra lärlingsutbildningar.