Ackreditering

Ackreditering för toppmöten och evenemang på hög nivå

Giltig för: Europeiska rådets möten (toppmöten) och andra internationella möten på hög nivå

Extra möte i Europeiska rådet den 29 april 2017 (artikel 50)

Standardackreditering

Giltig för: Rådets möten (på ministernivå) och andra möten, med undantag för Europeiska rådet och möten på hög nivå.

Endagsackreditering

Endagsackreditering kan erhållas från säkerhetsdisken vid ingången till presscentrumet. Ta med följande handlingar:

  • ett giltigt ID-kort eller pass
  • en giltig presslegitimation eller ett brev som chefredaktören för din medieorganisation har undertecknat och som intygar att du är journalist och anger vilket evenemang du ska rapportera från

EU:s interinstitutionella passerkort

EU-institutionerna har ett gemensamt ackrediteringssystem för Brysselbaserade korrespondenter. Det sköts av Europeiska kommissionen.

Presskort med 6 månaders giltighet

Endast för EU-medborgare bosatta i Belgien eller tredjelandsmedborgare som har bott i Belgien i minst 5 år.

Detta passerkort är giltigt för alla möten i Europeiska rådet och andra högnivåmöten. Med detta kort behöver du inte längre ansöka om ackreditering inför varje enskilt evenemang.

Du kan inte längre ackreditera dig för presskort med 6 månaders giltighet för första halvåret 2017. Passerkort kan hämtas den 11–27 januari 2017 vid ackrediteringsdisken i Justus Lipsius eller, under toppmöten, i ackrediteringscentrumet i Lex-byggnaden.

Kontakta presstjänsten för mer information:

Tfn: +32 2 281 90 00

Fax: + 32 2 281 85 41

press.centre@consilium.europa.eu