Presscenter

Generalsekretariatet

Var vi finns

Bryssel

Justus Lipsius-byggnaden
Rue de la Loi/Wetstraat 175

Luxemburg

European Convention Center Luxemburg
Rue Fort Thüngen 2

Rådets huvudpresscenter finns i rådets högkvarter i Bryssel. I presscentret hålls pressgenomgångar och presskonferenser. Där erbjuds också arbetsresurser för journalister.

I april, juni och oktober sammanträder rådet i Luxemburg där liknande resurser för pressen finns tillgängliga.

Öppettider 

I Bryssel: Måndag till fredag kl. 7.30–18.00.

De dagar då rådet sammanträder håller presscentret öppet minst två timmar efter det att den avslutande presskonferensen är över. Centrets öppettider är förlängda i samband med Europeiska rådets möten och internationella toppmöten.

Pressbaren är öppen under rådsmöten, toppmöten och pressgenomgångar.

I Luxemburg: Presscentret är endast öppet rådsmötesdagar, kl. 7.30 till minst två timmar efter det att den avslutande presskonferensen är över.

Ackreditering

Journalister måste ha ackreditering för att få tillträde till rådets lokaler och resurser.

Tillträde till presscentret

Presscentret är öppet för ackrediterade journalister.

Medlemsstaternas och kandidatländernas delegationer har tillträde till presscentret. Andra yrkeskategorier, diplomater och besökare kan också få tillträde på vissa villkor, beroende på vilka evenemang som pågår i presscentret.

Resurser

Journalister kan använda:

  • tv- och radiostudior
  • redigeringsbås
  • arbetsutrymmen med bredbandsuppkoppling
  • WiFi-uppkoppling
  • telefonanslutning och ISDN-anslutning
  • kopiatorer
  • intern-tv
  • förvaringsskåp

Vid möten i Europeiska rådet erbjuds ytterligare resurser. Då finns mer än 1 000 arbetsutrymmen tillgängliga.