Paketresor: rådet bekräftar politisk överenskommelse

Europeiska unionens råd
  • 28.5.2015
  • 11:00
  • Pressmeddelande
  • 372/15
  • Transport
  • Inre marknaden
  • Näringsliv och industri
  • Konsumentskydd
28.5.2015
Presskontakter

Víctor Flavián
Pressekreterare
+32 2 281 67 15
+32 473 64 03 90

Den 28 maj 2015 bekräftade rådet en politisk överenskommelse om reformen av paketresedirektivet.  

Genom det nya direktivet kommer EU:s nuvarande regler om semesterresepaket att uppdateras för att följa med i utvecklingen på resemarknaden så att man tillgodoser konsumenternas och företagens behov i den digitala tidsåldern

Det kommer att utvidga skyddet för traditionella resepaket till kombinationer av separata resetjänster, särskilt om de säljs på nätet.  

Lettlands ekonomiminister, Dana Reizniece-Ozola, kommenterade: "När det gäller den ständigt växande och föränderliga turismbranschen ger den här lagen resenärerna och branschen en efterlängtad ändamålsenlig ram som kommer att stå sig. Den stärker resenärernas rättigheter vid bokning på nätet och tar hänsyn till nya bokningsmetoder. Utöver konsumenternas förbättrade rättigheter kommer även företagen, särskilt små och medelstora företag att gynnas av direktivet."  

De nya villkoren kommer även att främja lika villkor för företagen genom att harmonisera reglerna och undanröja hinder för gränsöverskridande handel.  Detta kommer att ge ett större utbud vad gäller bokning av semesterprodukter, vilket kan leda till lägre priser för konsumenterna.  

Vad händer nu? 

Europaparlamentet förväntas bekräfta texten i rådets politiska överenskommelse vid ett kommande plenarsammanträde genom en omröstning vid andra behandlingen.  

Texten kommer att granskas av juristlingvister innan den kan antas formellt av rådet. Den bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning före slutet av 2015.

Den nya bestämmelserna kommer att börja tillämpas 30 månader efter direktivets ikraftträdande.