Ordförande Donald Tusks kommentarer om resultatet av eurotoppmötet om Grekland den 7 juli 2015

eurotoppmöte
  • 7.7.2015
  • 23:15
  • Uttalanden och kommentarer
  • 562/15
  • Euroområdet
  • Ekonomi och finans
7.7.2015
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Jag läser upp det uttalande som ledarna enades om vid kvällens eurotoppmöte:

1. Vi träffades i kväll för att diskutera den allvarliga situationen i Grekland. Vi noterade att myndigheterna i euroområdet är redo att göra allt som krävs för att säkerställa den finansiella stabiliteten i hela euroområdet.

2. Efter folkomröstningen i Grekland åtog sig premiärminister Alexis Tsipras att lägga fram en ny begäran om ett program inom de ramar som fastställts genom ESM-fördraget, inbegripet strikta politiska villkor.

3. Vi enades om att skyndsamt undersöka om det är möjligt att fastställa en grund för en överenskommelse som respekterar befintliga åtaganden och våra gemensamma regler.

4. Den grekiska regeringen kommer senast torsdagen den 9 juli att ge detaljerad information om sina förslag till en omfattande och specifik reformagenda, som ska bedömas av de tre institutionerna och läggas fram för Eurogruppen.

5. Stats- och regeringscheferna kommer att sammanträda söndagen den 12 juli. 

***

Låt mig säga några ord från mitt perspektiv. Alla deltagare i förhandlingarna delar ansvaret för det rådande dödläget. Därför uppmanade jag i dag samtliga ledare att försöka nå samförstånd och därmed gemensam framgång, utan vinnare eller förlorare. Om detta inte sker kommer det att betyda slutet för förhandlingarna med allt vad det innebär, inklusive det värsta tänkbara scenariot där vi alla blir förlorare. Vår oförmåga att enas kan leda till statsbankrutt och ett insolvent banksystem i Grekland. Det blir garanterat mest smärtsamt för det grekiska folket. Jag tvivlar inte heller på att detta kommer att påverka hela Europa i geopolitiskt avseende. Den som tror att så inte är fallet är naiv.

Den bistra verkligheten är att vi bara har fem dagar kvar för att nå en slutgiltig överenskommelse. Hittills har jag undvikit att tala om tidsfrister. Men i kväll måste jag säga klart och tydligt att den slutliga tidsfristen löper ut den här veckan. Vi är alla ansvariga för krisen, och vi bär alla ett ansvar för att lösa den.