Uttalande från Eurotoppmötet, Bryssel den 12 juli 2015

eurotoppmöte
  • 13.7.2015
  • 11:00
  • Uttalanden och kommentarer
  • 570/15
  • Euroområdet
  • Ekonomi och finans
13.7.2015
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43