Kommentarer från Donald Tusk efter eurotoppmötet om Grekland den 12 juli 2015

eurotoppmöte
  • 13.7.2015
  • 09:30
  • Uttalanden och kommentarer
  • 579/15
  • Euroområdet
  • Ekonomi och finans
13.7.2015
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

God morgon. I dag hade vi bara ett mål – att nå en överenskommelse. Efter 17 timmars förhandlingar är vi äntligen klara. På engelska kan man säga att vi har nått en "agreekment". Ledarna har i princip enats om att de är beredda att inleda förhandlingar om ett ESM-program vilket med andra ord innebär ett fortsatt stöd till Grekland.

Det finns strikta villkor som måste uppfyllas. Flera nationella parlament, bland annat det grekiska parlamentet, måste ge sitt godkännande för att förhandlingarna om ESM-programmet formellt ska kunna börja.

Trots det ger beslutet Grekland en möjlighet att komma tillbaka på rätt spår med stöd från europeiska partner. Beslutet innebär också att man kan undvika de sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser som ett negativt resultat skulle ha inneburit. Jag välkomnar Greklands framsteg och konstruktiva ståndpunkt som hjälper oss att återfå förtroendet euroområdets partner emellan.

Efter det arbete som måste ske på nationell nivå kommer Eurogruppen att samarbeta med institutionerna för att snabbt driva förhandlingarna vidare. Finansministrarna kommer också snarast att diskutera hur de kan hjälpa Grekland att lösa sina finansieringsbehov på kort sikt, så kallad övergångsfinansiering. 

Jag vill tacka kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem för deras hängivenhet och engagemang i den här processen. Utan ert arbete hade dagens överenskommelse inte varit möjlig. Tack.