Inbjudan från ordförande Donald Tusk till Europeiska rådets medlemmar

Europeiska rådet
  • 17.2.2016
  • Pressmeddelande
  • 70/16
  • Inrikes frågor
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
  • Institutionella frågor
  • Ekonomi och finans
17.2.2016
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

I morgon kommer vi att mötas i Europeiska rådet. Det kommer att vara ett avgörande möte för vår unions enhet och för framtiden för Förenade kungarikets förbindelser inom Europa.

Efter de samtal jag fört under de senaste timmarna måste jag uppriktigt konstatera följande: Det finns fortfarande inte några garantier för att vi kommer att nå någon överenskommelse. Vi är oense i några politiska frågor och jag är fullt medveten om att det kommer att bli svårt att komma överens. Jag uppmanar er därför enträget att vara konstruktiva.

Förhandlingarna har kommit mycket långt och vi måste ta detta tillfälle i akt. Det kommer inte att komma någon bättre tidpunkt att nå en kompromiss. Det är vår enhet som ger oss styrka, och vi får inte förlora den. Det vore ett nederlag för både Förenade kungariket och Europeiska unionen, men en geopolitisk seger för dem som vill splittra oss.

Vi kommer att arbeta med utgångspunkt i det förslag som jag lade fram den 2 februari, med tekniska och juridiska förtydliganden som har utarbetats av våra s.k. sherpor som kommer att skickas ut i dag. Alla politiska frågor är dock fortsatt öppna inför morgondagen. Målet har varit tydligt från början: att nå en rättsligt bindande och bestående överenskommelse som löser de frågor Förenade kungariket tagit upp och som samtidigt är tillfredsställande för samtliga. Och samtidigt ska vi inte undergräva våra grundläggande värderingar. Det är mitt mål att vi ska komma överens denna vecka.

Om mötesarrangemangen: Efter den sedvanliga diskussionen med Europaparlamentets talman och gruppfotograferingen kommer vi att behandla frågan om Förenade kungariket vid vårt inledande arbetsmöte på torsdag eftermiddag. Det kommer att vara ett tillfälle för alla medlemsstater att ange sina ståndpunkter och ge uttryck för sina farhågor. Med tanke på att vi talar om en rättsligt bindande överenskommelse kommer vi att behöva tid för att bedöma alla nödvändiga ändringar under natten för att sedan återkomma till frågan på fredag morgon.

Vid middagen kommer vi att diskutera den senaste utvecklingen i fråga om migration. I december enades vi om ett antal prioriteringar som skulle åtgärdas skyndsamt. De detaljerade rapporter som utarbetats av det nederländska ordförandeskapet och kommissionen visar att den strategi vi satt samman börjar ge resultat men att de framsteg som hittills uppnåtts inte räcker. Jag vill att vi driver på vad gäller samtliga delar av den övergripande strategin. Vi bör enas om slutsatserna i slutet av diskussionen. Eftersom EU:s och Turkiets handlingsplan spelar en avgörande roll i vår strategi kommer jag att träffa premiärminister Ahmet Davutoglu i förväg för att göra en bedömning av framstegen och diskutera hur vi kan skynda på överenskommelsen för att uppnå en väsentlig och hållbar minskning av antalet olagliga inresor i EU från Turkiet.

På fredag morgon kommer vi att ha ett informellt möte för att diskutera Förenade kungariket. Europaparlamentets talman kommer att delta i debatten. Exakt tidpunkt återstår att fastställa eftersom vi kan komma att behöva mötas för bilaterala samtal. När den slutgiltiga överenskommelsen är klar återupptar vi plenarmötet för att anta den formellt.

Senare kommer vi att återvända till läget i Syrien och Libyen och anta de återstående slutsatserna. Slutligen kommer vi att godkänna rekommendationerna för euroområdet enligt den förnyade europeiska planeringsterminen. Jag ser fram emot att träffa Er i Bryssel i morgon.