Gemensamt uttalande av EU:s stats- och regeringschefer och ledarna för EU:s institutioner om terrorattackerna i Ankara

Europeiska rådet
  • 18.2.2016
  • Uttalanden och kommentarer
  • 73/16
  • Inrikes frågor
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
18.2.2016
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Vi, Europeiska unionens ledare, fördömer kraftfullt gårdagens terrorattacker i Ankara.

Vi uttrycker vår djupaste medkänsla med offrens familjer och vänner och vår solidaritet med det turkiska folket.

Terrordåd är alltid oacceptabla, oberoende av var och av vem de utförs. Europeiska unionen och dess medlemsstater kommer att intensifiera alla insatser för att bekämpa detta gissel i samarbete med våra partner.