Kommentarer av Donald Tusk efter den första sessionen av Europeiska rådets möte

Europeiska rådet
  • 18.2.2016
  • Uttalanden och kommentarer
  • 74/16
  • Inrikes frågor
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
  • Institutionella frågor
18.2.2016
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

God kväll. Vi inledde Europeiska rådet med att uttrycka vår solidaritet med Turkiet och fördöma terroristattacken i Ankara, som hindrade premiärminister Ahmet Davutoğlu från att komma till Bryssel.

Låt mig börja med migration och de slutsatser vi har antagit på området. Vi enades om att fortsätta att prioritera den gemensamma handlingsplanen med Turkiet och göra vårt yttersta för att lyckas med detta. Därför planerar vi att hålla ett extra möte med Turkiet i början av mars.

Vi befinner oss i ett kritiskt läge i flyktingkrisen och vår diskussion om migration var lika viktig som slutsatserna. Den ledde till ett förstärkt åtagande att skapa ett europeiskt samförstånd om migration.

För att nå dit måste vi för det första undvika att ställa olika strategier mot varandra. Det tjänar ingenting till, utan skapar enbart splittring inom Europeiska unionen. I stället måste vi försöka sammanfoga de olika strategierna. Det finns inget bra alternativ till en gemensam europeisk plan.

För det andra handlar en europeisk lösning inte bara om de beslut som fattas i Bryssel. Det handlar även, och kanske främst, om de beslut som fattas i huvudstäderna. Det måste vi acceptera, men samtidigt bör vi sträva efter att samordna de besluten på ett bättre sätt.

För det tredje måste vi respektera de regler och lagar som vi har antagit tillsammans. Detta gäller både besluten om omplacering och faktumet att vi gradvis måste återgå till en situation där alla Schengenområdets medlemmar fullt ut tillämpar kodexen om Schengengränserna.

Slutligen diskuterade vi, som ni kanske vet, även Storbritannien. Just nu kan jag endast säga att vi har gjort vissa framsteg, men att mycket återstår att göra. Jag kommer nu att hålla en rad bilaterala möten. Först ut är premiärminister David Cameron, president François Hollande, premiärminister Bohuslav Sobotka och premiärminister Charles Michel. Självklart deltar även kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, som har en nyckelroll i processen. Tack, jag önskar er alla en god och lång natt.