Gå till innehåll
E-postabonnemang
  • 18.2.2016
  • 18:15
  • Uttalanden och kommentarer
  • 73/16
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
  • Inrikes frågor

Vi, Europeiska unionens ledare, fördömer kraftfullt gårdagens terrorattacker i Ankara.

Vi uttrycker vår djupaste medkänsla med offrens familjer och vänner och vår solidaritet med det turkiska folket.

Terrordåd är alltid oacceptabla, oberoende av var och av vem de utförs. Europeiska unionen och dess medlemsstater kommer att intensifiera alla insatser för att bekämpa detta gissel i samarbete med våra partner.