Gå till innehåll
E-postabonnemang
  • 15.3.2016
  • 12:30
  • Uttalanden och kommentarer
  • 136/16
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
  • Inrikes frågor
Donald Tusk och president Nicos Anastasiades i Nicosia
Donald Tusk och president Nicos Anastasiades i Nicosia

God morgon. Jag vill börja med att tacka president Anastasiades för mottagandet här i Nicosia i dag och för det fruktbara och öppenhjärtiga möte som vi just har avslutat.

Huvudsyftet med mitt besök i Cypern i dag är att diskutera hur EU ska gå vidare med sitt samarbete med Turkiet för att komma till rätta med migrationskrisen. Jag är inte här för att utöva påtryckningar på Cypern, utan för att ta reda på var landet står inför Europeiska rådets möte i veckan.

Vid EU-toppmötet förra veckan diskuterade vi en ytterligare förstärkning av samarbetet med Turkiet – en viktig hörnsten i vår gemensamma, övergripande europeiska strategi. Man bör emellertid inte basera sin plan på ett enda element och det kommer vi inte heller att göra. De andra hörnstenarna i den gemensamma europeiska strategin är ett återupptagande av Schengensamarbetet, ett slut på strategin att systematiskt vinka igenom människor, även längs västra Balkanrutten, och en stor förstärkning av det humanitära biståndet till de hårdast drabbade länderna – inte minst Grekland.

Förra veckan fick jag i uppdrag att utforma en överenskommelse mellan Turkiet och Europeiska unionen om en ytterligare förstärkning av samarbetet kring migrationskrisen. Jag håller nu på att arbeta med detaljerna. Det är därför jag är här i Nicosia i dag, och det är därför jag i kväll reser vidare till Ankara.

Det turkiska förslaget, som utarbetats tillsammans med Tyskland och Nederländerna, måste fortfarande modifieras så att det kan godtas av alla 28 EU-länder och av EU-institutionerna. Trots att mycket återstår att göra är målsättningen att förhandlingarna ska avslutas på torsdag eller fredag denna vecka. En synnerligen viktig fråga som måste lösas gäller lagligheten. Vi måste se till att ett nytt storskaligt system för återvändande från Grekland till Turkiet är fullständigt förenligt med EU-rätten och med våra internationella åtaganden. Det innebär att vi måste se till att alla fall bedöms individuellt i Grekland innan det fattas ett beslut om att någon ska skickas tillbaka till Turkiet. Och det innebär också att vi måste se till att personer i behov av internationellt skydd ges lämpligt skydd i Turkiet. En annan fråga om ska tas upp gäller eventuella alternativa rutter från Turkiet till andra EU-länder, såsom Bulgarien. Även detta måste vägas in för att överenskommelsen ska bli effektiv.

Men vårt samarbete med Turkiet rör mycket mer än bara migration. Den nuvarande dynamiken innebär också en möjlighet att ge en ny skjuts åt relationerna EU–Turkiet. Men låt mig tala klarspråk: Europeiska unionen är en sammanslutning av 28 medlemsländer. Cypern är lika viktigt som Tyskland, Frankrike, Nederländerna eller något annat medlemsland. Inget land utanför EU kan någonsin vara viktigare än var och en av våra medlemsländer. Vi bör använda denna möjlighet och se till att alla – även Cypern – drar fördel av den nya dynamiken.

Jag vill klargöra att reglerna för anslutning inte har ändrats. Samma strikta villkorlighet gäller fortfarande, och om vi ska gå vidare måste alla 28 fortfarande vara överens.

I morse diskuterade vi också de pågående ansträngningarna i samband med förhandlingarna om en lösning på Cypernfrågan – något som har mitt fulla stöd. Jag lyssnade uppmärksamt på president Anastasiades och försäkrade honom om att vi helt och fullt förstår att förhandlingarna befinner sig i ett avgörande läge och att alla EU:s insatser är inriktade på att underlätta förhandlingarna. Positiva resultat, som har stöd av båda befolkningsgrupperna på ön, skulle ge en nystart inte bara för Cypern utan också för hela Europa och hela regionen.

Jag vill avsluta med några ord om Cyperns ekonomiska återhämtning. För bara 3 år sedan stod ni på randen till en ekonomisk avgrund. I dag står ni på egna ben igen, utan att ha behövt använda alla resurser som euroländerna och IMF ställde till ert förfogande. Ni har er själva och era egna ansträngningar att tacka för detta. Det är ett gott tecken för Cypern, för euroområdet och för Europa. Tack så mycket.