Uttalande av Donald Tusk efter det informella EU-mötet mellan 27 stats- och regeringschefer

Europeiska rådet
  • 29.6.2016
  • 15:20
  • Uttalanden och kommentarer
  • 396/16
  • Brexit
  • Institutionella frågor
29.6.2016
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

God kväll. I dag har ledarna från 27 EU-länder diskuterat konsekvenserna för Europa av den brittiska folkomröstningen. Det var en lugn och allvarlig diskussion, eftersom det är en allvarlig tidpunkt i vår gemensamma historia. En sak står klar efter våra diskussioner. De 27 ledarna är fast beslutna att fortsätta att hålla samman och samarbeta nära.

Vi bekräftade att Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen måste ske i god ordning och att inga förhandlingar av något slag kommer att föras innan Storbritannien formellt anmäler sin avsikt att utträda. Vi hoppas ha Storbritannien som nära partner i framtiden. Det är upp till den brittiska regeringen att underrätta Europeiska rådet om Storbritanniens avsikt att utträda ur EU. Stats- och regeringscheferna gjorde det kristallklart att tillträde till den inre marknaden kräver att alla de fyra friheterna accepteras, även den fria rörligheten. Någon inre marknad à la carte kommer inte att finnas.

Vi diskuterade även det faktum att det finns alltför många människor i Europa som är missnöjda med den nuvarande situationen och förväntar oss att vi ska åstadkomma förbättringar. I många inlägg påmindes om att Europa under årtionden stod för hopp och att vi har ett ansvar att komma tillbaka till det.

Som bekant var detta den första diskussionen mellan 27 stats-och regeringschefer efter den brittiska folkomröstningen och det är därför för tidigt att dra några bestämda slutsatser. Av den anledningen har vi inlett en politisk reflektion om framtiden för EU med 27 medlemsstater och vi kommer att mötas den 16 september i Bratislava för att fortsätta samtalen. Tack så mycket.