Bratislavaförklaringen och Bratislavafärdplanen

Europeiska rådet
  • 16.9.2016
  • 19:40
  • Uttalanden och kommentarer
  • 517/16
  • Institutionella frågor
16.9.2016
Presskontakter

Jüri Laas
Pressekreterare
+32 2 281 55 23
+32 470 95 75 61

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Ester Arauzo-Azofra
Pressekreterare
+32 2 281 53 61
+32 473 63 07 23

Vi möts i dag i Bratislava vid en tidpunkt som är kritisk med tanke på vårt europeiska projekt. Toppmötet i Bratislava med 27 medlemsstater ägnades åt att tillsammans analysera Europeiska unionens nuvarande läge och diskutera vår gemensamma framtid. Vi enades alla om följande allmänna principer.