Kommentarer från Donald Tusk efter toppmötet i Bratislava

Europeiska rådet
  • 16.9.2016
  • 21:00
  • Uttalanden och kommentarer
  • 518/16
  • Institutionella frågor
16.9.2016
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Först av allt vill jag tacka premiärminister Robert Fico för att han har bjudit in oss till Bratislava. Jag vill även tacka det slovakiska folket för deras gästfrihet och tålamod. Jag vet att det inte alltid är lätt, framför allt inte med alla säkerhetsåtgärder, men ni har gjort ett fantastiskt jobb.

Toppmötet i Bratislava är första gången vi har diskuterat EU:s gemensamma framtid med 27 medlemsländer, utan Storbritannien. Det var ett sorgligt ögonblick för Europa när det brittiska folket bestämde sig för att lämna EU och därför krävdes det en ärlig diagnos. I dag hade vi en uppriktig diskussion om de underliggande orsakerna till den aktuella politiska situationen i Europa. Faktum är att miljontals européer känner sig osäkra. Människor är oroade över vad de upplever som bristande kontroll och de känner rädsla för migration, terrorism och sist men inte minst för sin ekonomiska och sociala framtid.

Vår bedömning är saklig men inte pessimistisk. Samtidigt som vi alla är överens om att EU inte är perfekt är vi också eniga om att det är det bästa verktyget vi har. Därför är vi beslutna att rätta till de tidigare misstagen och gå vidare med gemensamma lösningar som ett EU med 27 medlemsländer. Vi kommer att ta nya tag. För att utveckla EU har vi diskuterat Bratislavafärdplanen, som innehåller målen för vårt arbete inför mötet i Rom i mars nästa år, då vi vill avsluta denna process.

Låt mig nämna några av de mål som diskuterades i dag:

– Att förra årets okontrollerade flyktingströmmar aldrig får upprepas och att vi garanterar full kontroll över våra yttre gränser så att vi kan återgå till Schengen. Vi är beslutna att fortsätta vårt samarbete med Turkiet och länderna på västra Balkan men även att ingå migrationsöverenskommelser med afrikanska länder.

– Att vi gör allt som krävs för att stödja medlemsländerna med att garantera inre säkerhet och bekämpa terrorism. En brådskande prioritering är att förbättra informationsutbytet mellan medlemsländernas säkerhetstjänster.

– Att vi stärker EU:s samarbete om yttre säkerhet och försvar. I december kommer Europeiska rådet att besluta om hur man på bästa sätt kan utnyttja de möjligheter som står till buds i fördragen.

– Att vi skapar en lovande ekonomisk framtid för alla genom att stärka den inre marknaden och öka investeringarna.

– Slutligen, att vi värnar vårt sätt att leva och ger europeiska ungdomar bättre möjligheter.”Dessa mål kombineras med flera mycket konkreta åtgärder. Jag kommer inte att gå in på detaljerna men ni hittar dem i färdplanen. Jag vill bara nämna att flera ledare har beslutat att omedelbart skicka extra personal och utrustning för att hjälpa till att bevaka Bulgariens gräns mot Turkiet. Jag vill tacka dem för detta samarbete.

Vi bör fatta mer praktiska och konkreta beslut de kommande månaderna. I detta sammanhang vill jag gratulera kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker för hans utmärkta initiativ som han presenterade i sitt tal om tillståndet i EU. Vi diskuterade många av dem i dag och jag hoppas att alla institutioner kommer att samarbeta med genomförandet av dem.

Avslutningsvis vill jag säga att Bratislavafärdplanen kommer att fungera som vägledning för våra insatser när vi träffas under våra regelbundna möten i Europeiska rådet i oktober och december och även i Valletta och senare i Rom för informella möten. Jag hoppas att toppmötet i Bratislava kommer att leda till förnyad tillit och förnyat förtroende för EU. Detta kan endast ske om och när människor förstår att vi infriar våra löften genom lojalt samarbete mellan medlemsländer och institutioner. I dag kan jag säga att det finns hopp. Tack så mycket.