Uttalande efter det informella mötet mellan de 27 stats- och regeringscheferna den 15 december 2016

Europeiska rådet
  • 15.12.2016
  • 23:59
  • Pressmeddelande
  • 782/16
  • Brexit
  • Institutionella frågor
15.12.2016
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Jüri Laas
Pressekreterare
+32 2 281 55 23
+32 470 95 75 61

Efter det informella mötet som hölls i Bryssel den 15 december 2016 utfärdade de 27 stats- och regeringscheferna samt ordförandena för Europeiska rådet och kommissionen följande uttalande.